WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO EKSPLOATOWANEGO AQUAPARKU

Termy Bukovina to aquapark, którego zewnętrzne i wewnętrzne baseny rekreacyjne
i pływackie wypełnione są wodą termalną o temperaturze od 30°C do 38°C wydobywaną
z głębokości 2400 m z północno-zachodniego zbocza Wysokiego Wierchu. Woda termalna, ze względu na specyficzną mineralizację ma unikalny skład mikroelementów i pierwiastków.

 

Po 3 miesiącach od otwarcia obiektu pojawiły się pierwsze problemy:

  • oblodzenie okapów – które doprowadziło do uszkodzenia pasów nadrynnowych i rynien,
    w kolejnych latach stwierdzono tez korozje obróbek blacharskich, spowodowana m.in. siarczkami zawartymi w wodach termalnych,
  • liczne i intensywne zacieki na konstrukcji od strony wewnętrznej.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Po przeanalizowaniu stanu technicznego dachu Inwestor podjął decyzję o remoncie. Podczas projektowania i wykonania naprawy należało uwzględnić szereg problemów i zagadnień:

- zaproponowanie skutecznego rozwiązania przekrycia dachowego do remontu obiektu
o skrajnie trudnych warunkach wilgotnościowo-cieplnych (temperatura wewnątrz około +32⁰C, wilgotność względna 65%, prężność pary wodnej we wnętrzu 3080 Pa, temperatura na zewnątrz około -20⁰C.),

- po usunięciu warstw przekrycia dachowego okazało się że elementy odwodnienia są mocno skorodowane,

- prace były prowadzone bezpośrednio nad niecką eksploatowanego basenu, należało zachować bardzo dużą ostrożność i wysokie standardy BHP,

- ograniczenie godzin pracy z uwagi na sąsiadujący z aquparkiem hotel i konieczność zapewnienia ciszy,

- wymagana wysoka estetyka rozwiązania,

- spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej: klasa B roof t1 oraz klasyfikacji ogniowej RE 30 minut dla połaci dachowej o nachyleniu powyżej 25⁰, co wiązało się z wykonaniem dodatkowej opinii przez Zakład Badań Ogniowych ITB,

- zapewnienie kompleksowego rozwiązania przekrycia dachowego.

KOMPLEKSOWA TECHNOLOGIA SIKA ZAPOBIEGAJąCA KONDENSACJI PARY WODNEJ

Sika zaproponowała usunięcie wszystkich warstw dachowych, wykonanie na konstrukcji wiązarów dachowych podłoża konstrukcyjnego z bukowej deski wodoodpornej a następnie ułożenie pełnego systemu klejonego. Jako termoizolację zastosowano płyty ze sztywnej pianki PIR Kingspan TR 27 w obustronnej okładzinie z włókna szklanego.

Takie rozwiązanie pozwala uniknąć powstawania mostków termicznych dzięki wyniesieniu termoizolacji ponad konstrukcję, a także zachowanie takiej samej grubość izolacji termicznej na całej powierzchni dachu.

Układ warstw przekrycia dachowego:

Dodatkowo zastosowano dekoracyjne rąbki stojące Sikaplan® Profil SE oraz systemowe płotki śniegowe.

POZNAJ SZCZEGÓŁY REALIZACJI- POBIERZ SIKA AT WORK

Remont przekrycia dachowego Termy Bukovina, Bukowina Tatrzańska
Remont przekrycia dachowego Termy Bukovina, Bukowina Tatrzańska

Kompleksowa technologia Sika zapobiegająca kondensacji pary wodnej

Remont przekrycia dachowego Termy Bukovina, Bukowina Tatrzańska (pdf, 1,22 MB)