Stacja C06 Księcia Janusza to część budowanego odcinka zachodniego II linii metra, zlokalizowana na warszawskiej dzielnicy Wola. Obecnie przystanek „Księcia Janusza” jest najbardziej wysuniętą na zachód i zarazem najdłuższą stacją odcinka zachodniego rozbudowywanej II linii metra. Otwarcie obiektu zaplanowano na początek 2020.

Zapewnienie szczelności konstrukcji wymagało wykonania izolacji przeciwwodnej płyty stropowej na powierzchni ok. 6000 m2, ścian zewnętrznych (szczelinowych), a także wejść i czerpni w obrysie stacji.
Decydujące znaczenie na wybór rodzaju technologii do wykonania izolacji przeciwwodnej miała szybkość wykonania prac. Należało również uwzględnić konieczność ułożenia izolacji na bardzo nierównym podłożu.  

Kompleksowy system izolacji przeciwowdnej plyty stropowej

Zastosowane rozwiązanie Sika zapewnia kompleksową szczelność obiektu. O wyborze technologii zdecydowała wysoka jakość materiałów a także możliwość bardzo szybkiej aplikacji materiału.

Prace rozpoczęto od przygotowania podłoża, które wymagało wyrównania i wzmocnienia. Warstwę gruntującą wykonano z żywicy epoksydowej Sikafloor®-161.
W miejscach podwyższonej wilgotności betonu jako warstwę gruntującą zastosowano żywicę epoksydową Sikadur®-53 niewrażliwą na wilgoć. Wykonaną warstwę posypano piaskiem kwarcowym.
Część stropu została wcześniej zaizolowaną papą, należało więc wykonać odpowiednie połączenie z powłoką izolacyjną Sikalastic®-851. Do tego celu zastosowano żywicę epoksydową Sika® Ergodur-500 Pro.

Szybkie wykonanie izolacji przeciwwodnej
płyty górnej stacji C06 było możliwe dzięki zastosowaniu systemu izolacji natryskowej Sikalastic®-851.
Na zakładach, pomiędzy warstwami powłoki hydroizolacyjnej Sikalastic®-851 zastosowano warstwę sczepną Sikalastic®-810.

W narożach wewnętrznych pomiędzy płytą stropową a ścianą wykonano fasetę z kleju Sikadur-Combiflex® CF Adhesive.

POZNAJ SZCZEGÓŁY REALIZACJI- POBIERZ SIKA AT WORK

Stacja Księcia Janusza odcinek zachodni II linii metra, Warszawa
Stacja Księcia Janusza odcinek zachodni II linii metra, Warszawa

Szybka aplikacja i kompleksowe zabezpieczenie przeciwwodne płyty stropowej

Stacja Księcia Janusza odcinek zachodni II linii metra, Warszawa (pdf, 6,61 MB)