Kolejny krok milowy w dziedzinie chemii budowlanej

W dzisiejszych czasach motorem rozwoju często staje się konkurencja. Wolny rynek wymusza na producentach ciągły progres w dziedzinie technologii produktów, technik aplikacji czy parametrów środowiskowych. Często skutkuje to tworzeniem nowych rozwiązań, zmieniających dotychczasowe spojrzenie na dany segment rynku.

W dniach 11-12 września bieżącego roku odbyło się w Stuttgarcie szkolenie poświęcone właśnie zagadnieniom związanym z wprowadzaniem nowych produktów. A właściwie z wprowadzaniem nowej jakości na rynku posadzkowych żywic epoksydowych i poliuretanowych. Tematem przewodnim spotkania były materiały i systemy Sikafloor®, jako posadzki spełniające wymagania LEED v4, AgBB w oparciu o wytyczne REACH.

 

Koncern Sika może pochwalić się nowym patentem na polu formuł chemicznych produktów posadzkowych.

Jest to materiał Sikafloor®-2640, posiadający nowe cechy, które pozwalają
klasyfikować go znacznie wyżej, niż standardowe posadzki epoksydowe:   

 • z uwagi na zawartość związków alifatycznych w utwardzaczu ma podwyższoną odporność na żółknięcie pod wpływem kontaktu z promieniowaniem UV   
 • szybki czas wiązania: obciążenie ruchem samochodowym jest możliwe już po 8 godzinach (23oC / 70% w.w.)   
 • jest bardziej tolerancyjny pod kątem wpływu negatywnych warunków aplikacji
  (np. +8oC / 80% w.w.)   
 • odznacza się wyjątkowo niską emisją związków lotnych

Struktura przykładowego systemu parkingowego Sikafloor® MultiDur EB-19 (antypoślizgowy, posypka z piasku kwarcowego) typ OS-8

Sikafloor®- 2640 jest bez wątpienia ciekawą alternatywą dla tradycyjnych systemów epoksydowych:
 
 • krótszy czas wiązania pozwala na zachowanie bufora czasowego w trakcie prac wykonawczych, szybsze oddanie inwestycji czy szybsze wznowienie eksploatacji
  w przypadku prac renowacyjnych.
 • podwyższona odporność na UV pozwala na dłuższe zachowanie koloru oraz zwiększenie zakresu prac wykonywanych na w/w materiale
 • mniejsza wrażliwość na warunki otoczenia w trakcie aplikacji i szybsze wiązanie materiału pozwala na prowadzenie prac w warunkach granicznych mających wpływ na walory użytkowe i estetyczne posadzki
 • obniżona zawartość związków lotnych wpisuje się w światowy trend dotyczący ekologii. Pozwala na łatwiejsze uzyskanie wyższych not certyfikacyjnych „zielonego budownictwa”, tak wymaganych i oczekiwanych przez inwestorów i użytkowników.