Appliance Park Łódź to centrum produkcyjno - magazynowo - biurowe zaprojektowane jako jednokondygnacyjne hale magazynowe o wysokości magazynowania 10,5 metra w świetle, powierzchni użytkowej 30 000 m2 i całkowitej powierzchni 84 504 m2. Konstrukcja hal magazynowych jest konstrukcją składającą się ze słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz prefabrykowanych belek dachowych.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Produkcja elementów prefabrykowanych wymaga opracowania recepty na mieszankę betonową, uwzględniającą zarówno wymagania użytkowe i funkcjonalne gotowych wyrobów jak i warunki technologiczne zakładu prefabrykacji.

Z punktu widzenia wymagań wytrzymałościowych elementy konstrukcji dachu zaprojektowano z betonu klasy C50/60, o wysokich parametrach jakościowych.
Z perspektywy zakładu prefabrykacji
zaprojektowane recepty betonowe muszą umożliwiać uzyskanie mieszanki betonowej o wysokiej płynności by szczelnie wypełnić szalunek przy przewężeniach elementu, zapewnić możliwość szybkiego rozformowania oraz uzyskać wymagane właściwości betonu.

Trwałe, wysokiej jakości prefabrykaty dzięki domieszkom Sika

Uzyskanie mieszanki betonowej o żądanych właściwościach projektowych oraz technologicznych było mozliwe dzięki zastosowaiu domieszek do betonu Sika:

  • Sika® ViscoCrete®-34 RS - superplastyfikator pozwalający uzyskać stabilną mieszankę betonową, o odpowiedniej konsystencji i optymalnym czasie przerobu
  • Sika® FS 1 - bezchlorkowa domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie mieszanki  

POZNAJ SZCZEGÓŁY REALIZAJIC- POBIERZ SIKA AT WORK

Prefabrykowane dźwigary dachu w centrum Appliance Park Łódź
Prefabrykowane dźwigary dachu w centrum Appliance Park Łódź

Trwała i wysokiej jakości konstrukcja prefabrykowanego dźwigara dachowego dzięki domieszkom Sika

Prefabrykowane dźwigary dachu w centrum produkcyjno – magazynowo – biurowym Appliance Park Łódź (pdf, 1,66 MB)