Trasa Zamkowa w Szczecinie stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 115 i jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Szczecinie. Trasa łączy centrum miasta z jego prawobrzeźną częścią. Średnia ilość pojazdów przejeżdzająca przez trasę to około 20 tysięcy aut dziennie. Kontrola stanu technicznego obiektu wykazała konieczność jego gruntownej modernizacji.  

Kompleksowy remont północnej nitki Trasy Zamkowej obejmował odnowienie obiektu oraz elementów jego wyposażenia, przebudowę oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, naprawę konstrukcji betonowych i stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali oraz wykonanie chodników.

Sprawdzone i spełniające najwyższe wymagania jakościowe materiały Sika zapewnią bezproblemową, wieloletnią eksploatację obiektu, co było podstawowym wymogiem inwestora.  

POZNAJ SZCZEGÓŁY REALIZACJI - POBIERZ SIKA AT WORK

Trasa Zamkowa, Szczecin
Trasa Zamkowa, Szczecin

Do przebudowy jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Szczecinie użyto sprawdzone materiały Sika o odpowiednich parametrach trwałościowych

Trasa Zamkowa, Szczecin (pdf, 1,27 MB)