Remont ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej i Karmelicjej wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i kolidującej infrastruktury technicznej to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców Krakowa. Ostatnia gruntowna przebudowa torowiska do Bronowic była przeprowadzona ponad 20 lat temu, a z kursujących tą trasą linii tramwajowych korzysta kilkadziesiąt tysięcy pasażerów dziennie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Krakowa będą mogli podróżować w komfortowych warunkach, a tramwaje poruszać się z odpowiednią prędkością. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych zredukuje także hałas wzdłuż linii tramwajowej

Przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej oraz pętli tramwajowej "Bronowice"

Na całej długości trasy tramwajowej (ok. 4,3 km) zastosowano maty wibroizolacyjne Sylomer® MFSTP zapewniające ochronę przed wibracjami i hałasem wtórnym. Szyny mocowano w systemie ciągłym za pomocą materiału Icosit® KC 340/45. Na odcinku około 200 m nawierzchnię torowiska wykonano z kostki kamiennej. Kostki wypełniające przestrzeń pomiędzy szynami układano na zaprawie z systemu Sika® FastFix.  

PRZEBUDOWA ULICY KARMELICKIEJ

Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Karmelickiej o długości 1,5 km pojedynczego toru obejmowała budowę torowiska tramwajowego na prefabrykowanych płytach żelbetowych o grubości 18 cm.

Płyty żelbetowe torowiska na całej długości trasy tramwajowej układano na matach wibroizolacyjnych Sylomer® MFSTP zapewniających ochronę przed wibracjami i hałasem wtórnym. Szyny w korytach szynowych w płytach prefabrykowanych mocowano w systemie ciągłym za pomocą materiału Icosit® KC 340/45.

POZNAJ SZCZEGÓŁY REALIZACJI- POBIERZ SIKA AT WORK

Przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej i Karmelickiej oraz pętli tramwajowej „Bronowice”, Kraków
Przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej i Karmelickiej oraz pętli tramwajowej „Bronowice”, Kraków

Przebudowa trasy tramwajowej o długości ponad 5 km

Przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej i Karmelickiej oraz pętli tramwajowej „Bronowice”, Kraków (pdf, 4,74 MB)