Zrównoważony Rozwój

  • Strategia Sika

    Strategia Sika

    Zrównoważony rozwój to ciągły proces optymalizacji i dostosowywania się do potrzeb współczesnego świata. Jest to możliwe dzięki nieustannemu wprowadzaniu innowacji. Sika swoimi działaniami oraz obraną strategią wspiera globalne wartości w zakresie: przestrzegania praw człowieka, poprawy warunków pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Traktujemy zrównoważony rozwój jako nadrzędną wartość funkcjonowania naszej firmy.

  • Rozwiązania Sika

    Rozwiązania Sika

    Zmiany klimatu, ograniczona ilość surowców, niedobory wody oraz pozostałe megatrendy mają istotny wpływ na kształtowanie nowych zasad i wartości, którymi kieruje się Sika. Jako firma innowacyjna, czujemy się zobowiązani do ukierunkowania wszelkich naszych działań na tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb otaczającego nas świata i poprawę stanu środowiska. Posiadamy wiele rozwiązań, będących odpowiedzią na współczesne, globalne problemy.