Oszczędność wody
Wzrost liczby ludności na świecie sprawia, że czysta woda staje się coraz trudniej dostępnym towarem.
Już dziś miliard ludzi cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej.
Dlatego niezbędne jest zapewnienie optymalnego zarządzania zużyciem wody,
jej oczyszczaniem i przechowywaniem, jak również oczyszczaniem ścieków.

Rozwiązania Sika w zakresie ograniczenia zużycia wody

  • Domieszki do betonu Sika ViscoCrete znacznie redukują ilość wody (do 15% mniej wody)
  • Wodoszczelny beton i powłoki wewnętrzne do zbiorników wody pitnej redukują straty wody
  • Nanoszone natryskiem membrany hydroizolacyjne do wodoszczelnych konstrukcji
    i oczyszczalni ścieków redukują zanieczyszczenia (skażenia)