Wspieramy globalne wartości w zakresie ochrony praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji, ustanowionych przez inicjatywę ONZ Global Compact.
Poniżej przedstawiamy działania i inicjatywy, w których aktywnie uczestniczymy: