Jak otrzymać punkty LEED dzięki materiałom posadzkowym Sika

Zielone budownictwo w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Nowopowstające obiekty coraz częściej legitymują się certyfikatem LEED, który jest globalnie rozpoznawalnym i miarodajnym dowodem na to, iż obiekt budowlany jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz jego użytkowników.
Aby otrzymać certyfikat LEED budynek musi spełnić szereg rygorystycznych wymogów
w różnych kategoriach. Jedną z tych niezwykle istotnych kategorii jest zapewnienie odpowiedniej jakości mikroklikatu wewnątrz obiektu.

Sika podejmuje działania i ciągle rozwija swoje produkty w celu zminimalizowania zawartości LZO w systemach posadzkowych Sikafloor zapewniając nie tylko estetyczne, a przede wszystkim przyjazne środowisko węwnątrz obiektu.

Materiały Sika o niskiej zawartości LZO

Materiały Sika o właściwościach przyjaznych dla środowiska (niska emisja LZO) wspierają rozwój koncepcji eko-budownictwa na całym świecie oraz przyczyniają się do uzyskania punktów LEED w kategorii:
Jakość środowiska wewnętrznego / Indoor Environmental Quality:

  • Kredyt 4.1 Kleje i uszczelniacze
  • Kredyt 4.2 Farby i powłoki
  • Kredyt 4.3. Systemy posadzkowe

Sika zapewnia rozwiązania posadzkowe o niskiej emisji, które spełniają wszystkie rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Posadzki Sika ComfortFloor dla obiektów użyteczności publicznej, niska emisja LZO

Przezaczone m.in. do obiektów użyteczności publicznej, pozytywnie wpływające na jakość powietrza dzięki niskiej emisji LZO podczas całego swojego okresu użytkowania.
Systemy Sika ComfortFloor nie zawierają także rozpuszczalników zgodnie z wytycznymi Deutsche Bauchemie. Zapewnia to bezpieczniejsze środowisko podczas aplikacji posadzek.

Posadzki Sika ComfortFloor gwarantują komfort
i lepszą izolacyjność akustyczną pomieszczeń, poprawiają punktację obiektu w klasyfikacji ekologicznej certyfikacji budynków (np. LEED).

Posadzki Sikafloor dla pomieszczeń czystych o niskiej emisji LZO

Specjalne rozwiązanie: Sikafloor-269 CR.
Epoksydowy system posadzek dla pomieszczeń czystych
o najniższej emisji cząstek stałych i bardzo niskiej zawartości molekularnych zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu,
co zapewnia najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniach czystych takich, jak np. szpitale.

 

Jak systemy posadzkowe Sika mogą wpłynąć na ocenę w różnych systemach ekologicznej certyfikacji budynków?

Systemy posadzkowe Sika przyczyniają się do uzyskania wielu punktów w programach ekologicznej certyfikacji budynków dzięki:

  • „„Posadzkom Sikafloor zapewniającym wysoką jakość powietrza wewnętrznego
  • „„Możliwości kontrolowania emisji LZO materiałów Sika do wykonania posadzek w budynkach użyteczności publicznej i przemyśle
  • Stosowaniu posadzek Sika ComfortFloor do zmniejszenia hałasu
  • „„Poprawie estetyki budynków i parkingów dzięki dekoracyjnym i barwnym rozwiązaniom posadzkowym Sikafloor