Hydroizolacje

Sika® Sanisil®

Uszczelniacz acetoksy silikonowy do zastosowań sanitarnych

Sika BlackSeal®-301

Wzmacniany włóknami, materiał do wykonywania izolacji wodoszczelnych i napraw na bazie bitumu

SikaBond® T-8

SikaBond® T-8 jest jednoskładnikowym materiałem do klejenia płytek i wykonywania izolacji przeciwwodnej.

SikaCeram®-109

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca.

SikaCeram®-209

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca.

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur®-31 CF Normal jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą naprawczą na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy, przeznaczonym do aplikacji w temperaturze od +10°C do +30°C.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, materiałem o niespływającej konsystencji, przeznaczonym do uszczelniania i klejenia.

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 jest 2-składnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Materiał epoksydowy typu "total solid" wg metod badawczych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

Sikafloor®-400 N Elastic

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna powłoka posadzkowa

Sikafloor®-410

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, matowa, elastyczna powłoka doszczelniająca

Sikagard®-703 W

Sikagard®-703 W jest gotową do uzycia emulsją na bazie silanów / siloksanów przeznaczoną do impregnacji hydrofobizującej.

Sikagard®-715 W

Preparat do usuwania nalotów organicznych

Sikagard®-721 Stone

Sikagard®-721 Stone jest bezbarwnym, jednoskładnikowym wodnym roztworem na bazie silanów do ochrony powierzchni przed wilgocią, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sikagard®-721 Stone spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2.

Sikagard®-722 Gypsum

Sikagard®-722 Gypsum jest bezbarwnym, jednoskładnikowym wodnym roztworem na bazie silanów do ochrony powierzchni przed wilgocią, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sikagard®-722 Gypsum spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2.

Sikagard®-723 Pavement

Sikagard®-723 Pavement jest bezbarwnym, jednoskładnikowym wodnym roztworem na bazie silanów do ochrony powierzchni przed wilgocią, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sikagard®-723 Pavement spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2.

Sikagard®-724 Brick

Sikagard®-724 Brick jest bezbarwnym, jednoskładnikowym wodnym roztworem na bazie silanów do ochrony powierzchni przed wilgocią, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sikagard®-724 Brick spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2.

Sikagard® PoolCoat

Powłoka ochronna do basenów

Sika® Igasol®-101

Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

Sika® Igolflex®-101

Jednoskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

Sika® Igolflex®-201

Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona włóknami modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

Sika® Igolflex® P-01

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsja gruntująca pod powłoki bitumiczne

Sikalastic®-152

Szybkosprawna zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz ochrony betonu.

Sikalastic®-200 W

Elastyczna płynna membrana wodoszczelna do pomieszczen mokrych

Sikalastic®-490 T

Bezbarwna, jednoskładnikowa, płynna poliuretanowa powłoka wodoszczelna.

Sika® MultiSeal

Bitumiczna taśma uszczelniająca

Sika® Primer MB

Sika® Primer MB jest dwuskładnikowym, epoksydowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem do gruntowania i uszczelniania podłoży przed przyklejaniem posadzek drewnianych klejami SikaBond®.

Sika® Primer-490 T

Zagruntowanie powierzchni szklanych i szkliwionych

SikaQuick®-506 FG

Zaprawa naprawcza

SikaRep®

Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w betonie

Sika® Repair-10 F

Sika® Repair-10 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą cementowo-polimerową (PCC/SPCC) zawierającą mikrokrzemionkę.

Sika® Repair-10 F jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika® Repair F.

Sika® Repair-10 F spełnia wymagania normy PN-EN 1504-7.

Sika® Repair-13 F

Sika® Repair-13 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi.
Sika® Repair-13 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą naprawczą do ręcznego wypełniania ubytków betonu z zastosowaniem warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F.

Sika® Repair-13 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Sika® Repair-30 F

Sika® Repair-30 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC/SPCC), zawierającą mikrokrzemionkę.

Sika® Repair-30 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą wyrównawczą.

Sika® Repair-30 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Sikasil® C

Neutralny silikon do uszczelnień budowlanych i sanitarnych

Sikasil® Pool

Sikasil® Pool jest 1-składnikowym, neutralnie sieciującym uszczelniaczem silikonowym przeznaczonym do uszczelniania basenów i obszarów stale narażonych na działanie wody.

SikaTop® Seal-107

Wodoszczelna, cementowa wyprawa mineralna

SikaMur® InjectoCream-100

Impregnat hydrofobizujący do ochrony podłoży przed wilgocią