Materiały gruntujące

SikaBond® Rapid DPM

Sika® Cleaner-205

Środek do przygotowania powierzchni nieporowatych materiałów

Sika® Level-01 Primer

Akrylowy preparat do gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych

Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym materiałem gruntującym.

Sika® Primer MB

Sika® Primer MB jest dwuskładnikowym, epoksydowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem do gruntowania i uszczelniania podłoży przed przyklejaniem posadzek drewnianych klejami SikaBond®.

SikaTack® Panel Primer

Podkład do fasad wentylowanych.