Naprawy

Sika® BlackSeal®-1

Bitumiczny uszczelniacz dekarski

Sikal® BlackSeal®-301

Wzmacniany włóknami, materiał do wykonywania izolacji wodoszczelnych i napraw na bazie bitumu

SikaBond® AT Universal

Uniwersalny klej do elastycznych połączeń

SikaBond®-T2

Klej elastyczny o wysokiej przyczepności i wytrzymałości.

Sikacryl® AS

Jednoskładnikowy, plastyczno - elastyczny materiał do wypełniania szczelin i rys do stosowania wewnątrz budynków.

Sikacryl®-HM

Jednoskładnikowy, plastyczno - elastyczny uszczelniacz do stosowania wewnątrz budynków

Sikacryl®-S

Jednoskładnikowy plastyczno-elastyczny uszczelniacz akrylowy do stosowania wewnątrz

Sikadur®-31 CF Normal

Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy (zastępuje Sikadur-31 Normal)

Sikadur®-33

Dwuskładnikowy strukturalny klej epoksydowy

Sikaflex®-11 FC+

Jednoskładnikowy kit uszczelniający i uniwersalny klej

Sikafloor®-156

Żywica epoksydowa służąca do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych

SikaGrout®-212

Ekspansywna, samorozlewna zaprawa do podlewek

Sika® MiniPack Repair Mortar

Zaprawa naprawcza do betonu

Sika® MiniPack - Quick Fixing Mortar

Szybkowiążąca zaprawa do montażu i napraw

Sika Mix&Go® Repair Mortar

Zaprawa naprawcza

Sika® MultiKit®

Dwuskładnikowy, epoksydowy kit naprawczy

Sika® MultiSeal®

Bitumiczna taśma uszczelniająca

SikaQuick-506 FG

Zaprawa naprawcza

SikaRep®

Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w betonie