Naprawy

Sikacryl®-100

Sikacryl®-100 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem na bazie dyspersji akrylowej do wypełniania pęknięć wewnątrz pomieszczeń.

Sikacryl®-150

Sikacryl®-150 jest jednoskładnikowym niespływającym, szybkowiążącym uszczelniaczem akrylowym do prac malarskich.

Sikacryl®-200

Sikacryl®-200 jest jednoskładnikowym, niespływającym uszczelniaczem na bazie dyspersji akrylowej o zdolności przenoszenia przemieszczeń ± 12,5% i szybkiej odporności na deszcz.

Sika BlackSeal®-301

Wzmacniany włóknami, materiał do wykonywania izolacji wodoszczelnych i napraw na bazie bitumu

Sika BlackSeal® BT

Sika BlackSeal® BT jest jednoskładnikowym materiałem uszczelniającym i klejącym na bazie kauczuku butylowego, charakteryzującym się dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych.

SikaBond® AT Universal

SikaBond® AT Universal jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, elastycznym, uniwersalnym klejem.

SikaBond® T-2

SikaBond® T-2 jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem o dużej przyczepności i wysokiej zdolności przenoszenia obciążeń.

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur®-31 CF Normal jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą naprawczą na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy, przeznaczonym do aplikacji w temperaturze od +10°C do +30°C.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, materiałem o niespływającej konsystencji, przeznaczonym do uszczelniania i klejenia.

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 jest 2-składnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Materiał epoksydowy typu "total solid" wg metod badawczych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Sika MonoTop®-109 WaterProofing jest jednoskładnikową, gotową do użycia cementową zaprawą wodoszczelną o konsystencji umożliwiającej nakładanie pędzlem.

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Sika MonoTop®-110 QuickFix jest jednoskładnikową, szybkowiążącą, gotową do użycia zaprawą montażową na bazie cementu i selekcjonowanych kruszyw, charakteryzującą się szybkim przyrostem wytrzymałości mechanicznej.

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair jest gotową do użycia, jednoskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie spoiwa cementowego i selekcjonowanych kruszyw zawierającą mikrowłókna syntetyczne.

Sika® MultiSeal

Bitumiczna taśma uszczelniająca

SikaQuick®-506 FG

Zaprawa naprawcza