Kotwienie

Sika AnchorFix®-1

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy.

Sika AnchorFix®-2

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej na bazie epoksydowo-akrylanowej.

Sika AnchorFix®-S

Dwuskładnikowy klej na bazie poliestrowo‐styrenowej.