Zaprawy

SikaGrout®-212

Ekspansywna, samorozlewna zaprawa do podlewek

Sikalastic®-1K

Sikalastic®-152

Szybkosprawna zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz ochrony betonu.

Sika® MiniPack - Quick Fixing Mortar

Szybkowiążąca zaprawa do montażu i napraw

Sika® MiniPack Repair Mortar

Zaprawa naprawcza do betonu

Sika®-MiniPack-Waterproofing

Zaprawa wodoszczelna

Sika Mix&Go® Repair Mortar

Zaprawa naprawcza

SikaQuick-506 FG

Zaprawa naprawcza

SikaRep®

Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w betonie

SikaTop® Seal-107

Wodoszczelna, cementowa wyprawa mineralna