Zaprawy

Sikalastic®-152

Szybkosprawna zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz ochrony betonu.

SikaQuick®-506 FG

Zaprawa naprawcza

SikaTop® Seal-107

Wodoszczelna, cementowa wyprawa mineralna

Sika Mix&Go®

Zaprawa naprawcza

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Sika MonoTop®-109 WaterProofing jest jednoskładnikową, gotową do użycia cementową zaprawą wodoszczelną o konsystencji umożliwiającej nakładanie pędzlem.

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Sika MonoTop®-110 QuickFix jest jednoskładnikową, szybkowiążącą, gotową do użycia zaprawą montażową na bazie cementu i selekcjonowanych kruszyw, charakteryzującą się szybkim przyrostem wytrzymałości mechanicznej.

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair jest gotową do użycia, jednoskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie spoiwa cementowego i selekcjonowanych kruszyw zawierającą mikrowłókna syntetyczne.