POŁĄCZENIE TRADYCJI I HISTORII Z KOMFORTEM I NOWOCZESNOŚCIĄ

Hotel Almond zlokalizowany jest na Starym Mieście w Gdańsku a goście z okien mogą podziwiać rzekę Motławę i marinę jachtową. Hotel mieści się w budynku dawnej fabryki marcepanu i kakao. Projekt odbudowy zakładał odwzorowanie nastroju wytwórni słodyczy i gdańskich tradycji, tak aby stanowić połączenie tradycji oraz historii z komfortem i nowoczesnością. Szczególnego charakteru wnętrzom dodaje wykorzystanie drewna – podwieszane półki, kratownica na suficie, konstrukcja baru w sposób płynny łącza się z drewnianym brukiem na podłodze.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Aby uzyskać oczekiwany efekt estetyczny w lobby barze, restauracji oraz sali business zaprojektowano posadzki z drewnianego bruku. Do realizacji projektu niezbędne było wzmocnienie anhydrytowego podkładu o niewystarczających właściwościach mechanicznych, przyklejenie elementów posadzkowych oraz ich uszczelnienie z uwagi na funkcje użytkową pomieszczeń o podwyższonym ryzyku uszkodzenia posadzki (np. zalania).

ROZWIĄZANIA SIKA

Podkład z jastrychu anhydrytowego przed układaniem dębowego bruku zagruntowano i wzmocniono bezrozpuszczalnikowym, epoksydowym, łatwym w aplikacji, materiałem Sika® Primer MB stabilizującym i uszczelniającym podłoże a także poprawiającym przyczepność.

Drewniana posadzkę z dębowego bruku przyklejono elastycznym, bezrozpuszczalnikowym, szybkowiążącym klejem SikaBond®-52 Parquet. Dzięki elastyczności kleju uzyskuje się efekt tłumienia kroków a naprężenia ścinające miedzy posadzką a podłożem są niższe.

Elementy posadzki z uwagi na jej funkcje użytkową wymagały uszczelnienia. Około 6 km spoin wypełniono elastycznym materiałem uszczelniającym Sikaflex®-11 FC+. Krawędzie elementów drewnianych zabezpieczono i zagruntowano materiałem Sika® Primer-3 N, jako podparcie wypełnienia zastosowano Sika Rundschnur.

Sikaflex®-11 FC+ jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem o bardzo niskiej emisji, dobrej odporności mechanicznej i możliwości pochłaniania uderzeń i wibracji, przeznaczonym m. in. do wypełniania i uszczelniania pionowych i poziomych szczelin, izolacji akustycznej przejścia rur, uszczelniania miedzy przegrodami, uszczelniania połączeń elementów metalowych i drewnianych.

POBIERZ PUBLIKACJĘ SIKA AT WORK:

Posadzka z drewnianego bruku w hotelu Almond w Gdańsku
Posadzka z drewnianego bruku w hotelu Almond w Gdańsku

Klejenie posadzki z drewnianego bruku elastycznym, bezrozpuszczalnikowym, szybkowiążącym
klejem SikaBond®-52 Parquet.

Posadzka z drewnianego bruku w hotelu Almond w Gdańsku (pdf, 2,03 MB)