Wytyczne do wykonywania elastycznych mocowań szyn tramwajowych


System Icosit KC służy do wytworzenia elastycznego podparcia szyn poprzez wylanie podlewek sklejających:

  • stopkę szyny z podłożem betonowym (podlew ciągły),
  • podkładki żebrowe z podłożem betonowym (podparcie punktowe),
  • blachownice na rozjazdach z podłożem betonowym.

W skład systemu wchodzą materiały do:

  • gruntowania powierzchni betonowych i stalowych,
  • wykonywania podlewów elastycznych,
  • osadzania kotew,
  • wklejania bloczków komorowych,
  • uszczelniania główki szyny z nawierzchnią drogową.