Przygotowanie powierzchni:


Podłoże betonowe:
Gruntowanie dotyczy pasm betonu o szerokości większej o 10 cm od szerokości stopki szyny
(po 5 cm z każdej strony).

a) gruntowanie świeżego betonu
Kilka godzin po ułożeniu świeżego betonu należy usunąć mleczko cementowe poprzez szczotkowanie szczotką z krótkim, sztywnym włosiem.
Następnie należy wetrzeć tą samą szczotką materiał gruntujący SikaCor-277 lub Sikadur-53 w ilości 0,7 kg/m2, a następnie przesypać piaskiem kwarcowym 0,4–0,7. Zużycie piasku wynosi około 1 kg/m˛.
Nadmiar nieprzyklejonego piasku usunąć następnego dnia.

b) gruntowanie betonu dojrzałego
Jeżeli wiek betonu przekracza 28 dni, a nie zastosowano gruntowania świeżego betonu, zalecane jest piaskowanie powierzchni betonu i zagruntowanie materiałem Icosit KC 330 Primer lub Sikadur-53, w ilości 0,3 kg/m2. Gruntowanie wykonać przy pomocy szczotek z krótkim włosiem. Powierzchnie posypać piaskiem kwarcowym. Stosując Icosit KC 330 Primer, podlew należy wykonać nie później niż 3 dni po zagruntowaniu.

Powierzchnie stalowe:
W celu usprawnienia prac montażowych zaleca się przygotowanie powierzchni szyny (stopka, szyjka i boczne powierzchnie główki) przez piaskowanie w warunkach warsztatowych lub na budowie, przed ustawieniem szyny. Wszystkie wypiaskowane powierzchnie zagruntować materiałem SikaCor-277 lub Sikadur-53 w ilości 0,15 kg/mb szyny i przesypać piaskiem kwarcowym 0,4–0,7.

Kotwienie szyn:

Przygotowanie kotew:
Powierzchnia boczna kotwy powinna mieć wyfrezowane poprzeczne wgłębienie lub zgniecioną końcówkę w celu uniemożliwienia obrotu kotwy w otworze. Kotwy ze stali ,,czarnej” należy wypiaskować i zagruntować SikaCor-277 lub Sikadur-53, a następnie przesypać piaskiem. Kotwy ocynkowane zagruntować i przesypać piaskiem.

Wklejanie kotew:
Średnica wierconego otworu powinna być o min. 2 mm większa od średnicy kotwy. Wywiercony otwór oczyścić wodą pod ciśnieniem i przedmuchać sprężonym powietrzem. Wklejenie wykonać przy użyciu materiału Icosit KC 220/60 lub Sikadur-53. Zużycie zależne od średnicy kotwy i otworu. Maksymalny rozstaw kotew na odcinkach prostych ≤ 2,4 m (4,5 m).

 

Wklejanie bloczków komorowych:

Do wklejania bloczków służy materiał Icosit KC 330 FK. Materiał nakładać na powierzchnie stykające się z szyjką, stopką i główką szyny oraz na powierzchnie boczne dla uszczelnienia styków z bloczkami.
Należy zwrócić uwagę, aby między bloczkiem i szyną nie powstawały pustki powietrzne. Po przyklejeniu bloczków należy je obłożyć styropianem o grubości 15 ± 5 mm dla wytworzenia szczelin pomiędzy bloczkami a podbudową betonową. Bloczki sklejać na połączeniu pionowym. Zapewnić szczelność wklejania.

 

Wykonanie zalewów bocznych:

Po dokładnym usunięciu styropianu przestrzenie boczne wypełnić poprzez wlanie materiałem Icosit KC 340/45 do wierzchu płyty betonowej. Zużycie przy wymiarach szczeliny 15 mm × 100 mm wynosi 3,6 kg/m szyny.

 

Uszczelnienie systemu z nawierzchnią drogową:

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej pionową krawędź asfaltu należy naciąć, licując z pionową płaszczyzną betonu. Krawędź asfaltu zfazować pod kątem 45°. Powierzchnię pionową asfaltu wypalić ogniem w celu odtłuszczenia. Pionowe powierzchnie asfaltu oraz główki szyny zagruntować materiałem Icosit KC VHK. Szczelinę zalać materiałem Icosit KC FM 1, podgrzewając go uprzednio w kotle z płaszczem olejowym zgodnie z wytycznymi karty technicznej materiału. Szczelinę zalać do min. 2 mm poniżej wierzchu główki szyny.

 

Uwaga

Podane zużycia dotyczą szyny RI60.