Przygotowanie powierzchni:


Podłoże betonowe:
Gruntowanie dotyczy pasm betonu o szerokości większej o 10 cm od szerokości podkładki żebrowej
(po 5 cm z każdej strony).

a) gruntowanie świeżego betonu
Kilka godzin po ułożeniu świeżego betonu należy usunąć mleczko cementowe poprzez szczotkowanie szczotką z krótkim sztywnym włosiem. Następnie należy wetrzeć tą samą szczotką materiał gruntujący SikaCor-277 lub Sikadur-53 w ilości 0,7 kg/m2, a potem przesypać piaskiem kwarcowym 0,4–0,7.
Nadmiar nieprzyklejonego piasku usunąć następnego dnia.

b) gruntowanie betonu dojrzałego
Jeżeli wiek betonu przekracza 28 dni, a nie zastosowano gruntowania świeżego betonu zalecane jest piaskowanie powierzchni betonu i zagruntowanie materiałem Icosit KC 330 Primer lub Sikadur-53, w ilości 0,3 kg/m2. Gruntowanie wykonać przy pomocy szczotek z krótkim włosiem. Powierzchnie posypać piaskiem kwarcowym. Stosując Icosit KC 330 Primer, podlew należy wykonać nie później niż 3 dni po zagruntowaniu.

Powierzchnie stalowe:
Spodnią powierzchnię podkładki żebrowej oczyścić przez piaskowanie i zagruntować materiałem Sikadur-53 lub SikaCor-277. Zużycie materiału 0,3 kg/m2. Świeżą powierzchnię przesypać piaskiem kwarcowym
0,4–0,7 mm.

Wykonanie podlewu:

Grubość podlewu 25 ± 5 mm. Po ustawieniu i zaszalowaniu podpór wykonać podlew materiałem Icosit 330/5. Podlew prowadzić przez jeden z narożnych otworów do momentu wypłynięcia materiału otworem po przekątnej. Zużycie materiału dla podkładki PT 180 wynosi min. 0,25 kg przy grubości 25 ± 5 mm.
Szalunki ograniczające szerokość podlewu należy posmarować środkiem antyadhezyjnym (np. towotem).
Styk szalunku z betonem należy uszczelnić pianką montażową lub obsypać piaskiem.


Kotowienie podkładek:


Przygotowanie kotew:
Powierzchnia boczna kotwy powinna mieć wyfrezowane poprzeczne wgłębienie lub zgniecioną końcówkę w celu uniemożliwienia obrotu kotwy w otworze. Kotwy ze stali ,,czarnej” należy wypiaskować i zagruntować SikaCor-277 lub Sikadur-53, a następnie przesypać piaskiem. Kotwy ocynkowane zagruntować i przesypać piaskiem.

Wklejanie kotew:
Średnica wierconego otworu powinna być o min. 2 mm większa od średnicy kotwy. Wywiercony otwór oczyścić wodą pod ciśnieniem i przedmuchać sprężonym powietrzem. Wklejenie wykonać przy użyciu materiału Icosit KC 220/60 lub Sikadur-53. Zużycie zależne od średnicy kotwy i otworu.