Sikaplan® D-18

Membrana PVC do wykonywania detali na membranach dachowych Sikaplan® G, Sikaplan® SGK i Sikaplan® SGmA

Sikaplan® D-18 (grubość 1,8 mm) jest niezbrojoną, wielowarstwową, syntetyczną membraną dachową na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PVC) przeznaczoną do obróbki detali.

  • Odporność na działanie promieniowania UV
  • Odporność na typowe czynniki zanieczyszczenia środowiska
  • Zgrzewanie gorącym powietrzem bez otwartego ognia
  • Dobra odporność na oddziaływania mechaniczne
  • Doskonała elastyczność w niskich temperaturach
  • Możliwość recyklingu