Sikagard®-552 W Aquaprimer

Wodorozcieńczalny materiał gruntujący

Sikagard®-552 W Aquaprimer jest jednoskładnikową dyspersją wodną do ochrony powierzchni betonu poprawiającą przyczepność do podłoża wodorozcieńczalnych powłok ochronnych. Sikagard®-552 W Aquaprimer jest częścią systemu spełniającego wymagania normy PN-EN 1504-2 dla powłok ochronnych.

  • Materiał na bazie wody - bezrozpuszczalnikowy
  • Przyjazny dla środowiska
  • Przepuszczalny dla pary wodnej
  • Zwiększa przyczepność do podłoża betonowego