Systemy naprawy i ochrony betonu PCC

Sika® Baudispersion PL

Emulsja polimerowa do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw (zastępuje SikaEmulsion 93)

Sika MonoTop®-620

Szpachlówka wyrównawcza typu PCC, klasa R3

Sika MonoTop®-723 N

Sika MonoTop®-723 N jest jednoskładnikową, modyfikowaną polimerem, gotową do użycia zaprawą wyrównawczą i wykończeniową klasy R3 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3.

Sika MonoTop®-910 N

Sika MonoTop®-910 N to jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia i wykonywania warstw sczepnych.

SikaQuick®-506 FG

Zaprawa naprawcza

Sika® Repair-10 F

Sika® Repair-10 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą cementowo-polimerową (PCC/SPCC) zawierającą mikrokrzemionkę.

Sika® Repair-10 F jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika® Repair F.

Sika® Repair-10 F spełnia wymagania normy PN-EN 1504-7.

Sika® Repair-13 F

Sika® Repair-13 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi.
Sika® Repair-13 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą naprawczą do ręcznego wypełniania ubytków betonu z zastosowaniem warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F.

Sika® Repair-13 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Sika® Repair-20 F

Sika® Repair-20 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi.
Sika® Repair-20 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą naprawczą i wyrównawczą do ręcznego wypełniania ubytków betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F.

Sika® Repair-20 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Sika® Repair-30 F

Sika® Repair-30 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC/SPCC), zawierającą mikrokrzemionkę.

Sika® Repair-30 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą wyrównawczą.

Sika® Repair-30 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

SikaTop®-109 Elasto

Elastyczna szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych

Sika MonoTop®-412 NFG

Sika MonoTop®-412 NFG jest jednoskładnikową, wzmacnianą włóknami, modyfikowaną polimerem,  niskoskurczową zaprawą naprawczą klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3 zawierającą inhibitory korozji.