Zabezpieczenia hydrofobowe

Sikagard®-700 S

Sikagard®-700 S jest jednoskładnikowym impregnatem hydrofobizujacym do chłonnych podłoży cementowych. Penetruje otwarte pory podłoża powodując hydrofobizację, jednocześnie umożliwiając dyfuzję pary wodnej w obu kierunkach.
Sikagard®-700 S spełnia wymagania PN-EN 1504-2 dla impregnacji hydrofobizujacej (głębokość penetracji klasa I).

Sikagard®-702 W Aquaphob

Sikagard®-702 W Aquaphob jest koncetratem mikroemulsji silikonowej na bazie silanów i siloksanów. Po rozcieńczeniu wodą stanowi impregnat hydrofobizujący o dobrych zdolnościach penetracyjnych. Sikagard®-702 W Aquaphob spełnia wymagania normy PN‐EN 1504‐2 dla impregnacji hydrofobizującej.

Sikagard®-703 W

Sikagard®-703 W jest gotową do uzycia emulsją na bazie silanów / siloksanów przeznaczoną do impregnacji hydrofobizującej.

Sikagard®-715 W

Preparat do usuwania nalotów organicznych