Gotowe do użycia zaprawy

Sika MonoTop®-412 NFG

Sika MonoTop®-412 NFG jest jednoskładnikową, wzmacnianą włóknami, modyfikowaną polimerem,  niskoskurczową zaprawą naprawczą klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3 zawierającą inhibitory korozji.

Sika MonoTop®-723 N

Sika MonoTop®-723 N jest jednoskładnikową, modyfikowaną polimerem, gotową do użycia zaprawą wyrównawczą i wykończeniową klasy R3 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3.

Sika MonoTop®-910 N

Sika MonoTop®-910 N to jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia i wykonywania warstw sczepnych.

Sika MonoTop®-4400 MIC

Sika MonoTop®-4400 MIC jest jednoskładnikową, gotową do użycia zaprawą glinowo-wapniową zaprojektowaną specjalnie do napraw i zabezpieczania nowej i istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej przed korozją wywołaną biogennym kwasem siarkowym.

Sika® Schnellmörtel

Szybkowiążąca zaprawa montażowa oraz zaprawa do napraw