Zakotwienia

Icosit® KC 220/60 TX

Icosit® KC 220 jest dwuskładnikowym, utwardzanym na zimno materiałem na bazie epoksydów.

Sika AnchorFix®-1

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy.

Sika AnchorFix®-2

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej na bazie epoksydowo-akrylanowej.

Sika AnchorFix®-3+

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej o właściwościach tiksotropowych, na bazie żywicy epoksydowej do wykonywania zakotwień.

Sikadur®-12 Pronto

Dwuskładnikowa zaprawa naprawcza na bazie reaktywnych żywic akrylowych

Sikadur®-30

Sikadur®-30 jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy stosowanym do wzmocnień konstrukcji w normalnych temperaturach (od +8°C do +35°C).

Sikadur®-30 LP

Sikadur®-30 LP jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych, specjalnie zaprojektowanym do wzmocnień konstrukcji w podwyższonych temperaturach (od +25°C do +55°C).

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur®-31 CF Normal jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą naprawczą na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy, przeznaczonym do aplikacji w temperaturze od +10°C do +30°C.

Sikadur®-31 CF Rapid

Sikadur®-31 CF Rapid jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą naprawczą na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy, przeznaczonym do aplikacji w temperaturze od +5°C do +20°C.

Sikadur®-31 CF Slow

Sikadur®-31 CF Slow jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą naprawczą na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy, przeznaczonym do aplikacji w temperaturze od +25°C do +45°C.

Sikadur®-41 CF Normal

Sikadur®-41 CF Normal jest trójskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej i selekcjonowanego piasku kwarcowego, przeznaczoną do aplikacji w temperaturach od +10°C do +30°C.

Sikadur®-41 CF Rapid

Sikadur®-41 CF Rapid jest trójskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej i selekcjonowanego piasku kwarcowego, przeznaczoną do aplikacji w temperaturach od +5°C do +20°C.

Sikadur®-41 CF Slow

Sikadur®-41 CF Slow jest trójskładnikową tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej i selekcjonowanego piasku kwarcowego, przeznaczoną do aplikacji w temperaturach od +25°C do +45°C.

Sikadur®-42

Samorozlewna zaprawa epoksydowa

Sikadur®-52 Injection

Żywica iniekcyjna o niskiej lepkości

Sikadur®-53

Gęsta żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą

Sikadur®-300

Sikadur®-300 jest dwuskładnikową epoksydową żywicą impregnacyjną.

SikaGrout®-4 N

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm. Charakteryzuje się normalnym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekło-plastycznej.
SikaGrout®-4 N jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dotyczącymi kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6.

SikaGrout®-4 N spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

SikaGrout®-212

SikaGrout®-212 jest gotową, jednoskładnikową, bezskurczową zaprawą o dużej zdolności penetracyjnej.

SikaGrout®-311

SikaGrout®-311 jest gotową, jednoskładnikową samorozlewną zaprawą ekspansywną o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewek.

SikaGrout®-314

SikaGrout®-314 jest gotową, jednoskładnikową samorozlewną zaprawą ekspansywną o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewek

SikaGrout®-318

SikaGrout®-318 jest gotową, jednoskładnikową samorozlewną zaprawą ekspansywną o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewek.

Sika® MiniPack Quick Fixing Mortar

Szybkowiążąca zaprawa do montażu i napraw

SikaRep®

Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w betonie