Systemy napraw i ochrony betonu PC i PCC

Sika® Gunit-03 Normal

Sika® Gunit-03 Normal to zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm przeznaczona do torkretowania metodą suchą, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i mrozoodpornością oraz odpornością na korozję.

Sika® Gunit-03 Rapid

Sika® Gunit-03 Rapid to zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm przeznaczona do torkretowania metodą suchą, zawierająca przyspieszacz wiązania i twardnienia, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i mrozoodpornością oraz odpornością na korozję.

Sika MonoTop®-412 NFG

Sika MonoTop®-412 NFG jest jednoskładnikową, wzmacnianą włóknami, modyfikowaną polimerem,  niskoskurczową zaprawą naprawczą klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3 zawierającą inhibitory korozji.

Sika MonoTop®-620

Szpachlówka wyrównawcza typu PCC, klasa R3

Sika MonoTop®-723 N

Sika MonoTop®-723 N jest jednoskładnikową, modyfikowaną polimerem, gotową do użycia zaprawą wyrównawczą i wykończeniową klasy R3 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3.

Sika MonoTop®-910 N

Sika MonoTop®-910 N to jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia i wykonywania warstw sczepnych.