Systemy napraw i ochrony betonu ECC

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard®-720 EpoCem® jest tiksotropową, trójskładnikową zaprawą cementową modyfikowaną epoksydem, o drobnym uziarnieniu, przeznaczoną do wyrównywania i szpachlowania podłoży betonowych, zapraw oraz kamienia.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® to trójskładnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierająca inhibitory korozji, modyfikowana dyspersją epoksydową, stosowana jako warstwa sczepna i zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej.
Materiał spełnia wymagania normy PN‐EN 1504‐7.