Powłoki malarskie

Sika® FerroGard®-903

Środek do impregnacji betonu zawierający inhibitory korozji (poprawiona formuła)

Sikagard®-545 WE Elastofill

Elastyczna powłoka pośrednia przenosząca zarysowania

Sikagard®-550 W Elastic

Sikagard®-550 W Elastic jest jednoskładnikowym, plastyczno-elastycznym materiałem powłokowym na bazie żywicy akrylowej, utwardzającym się pod wpływem promieniowania UV, o doskonałych właściwościach przenoszenia zarysowań podłoża, również w temperaturach poniżej 0°C.
Materiał Sikagard®-550 W Elastic spełnia wymagania normy PN EN 1504-2 jako powłoka ochronna.

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Sikagard®-552 W Aquaprimer jest jednoskładnikową dyspersją wodną do ochrony powierzchni betonu poprawiającą przyczepność do podłoża wodorozcieńczalnych powłok ochronnych.

Sikagard®-552 W Aquaprimer jest częścią systemu spełniającego wymagania normy PN-EN 1504-2 dla powłok ochronnych.

Sikagard®-680 S Betoncolor

Sikagard®-680 S Betoncolor jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem powłokowym na bazie żywicy metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu.
Sikagard®-680 S Betoncolor chroni beton przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi i wzmacnia proces samooczyszczania się zabezpieczonych powierzchni. Nie ma niekorzystnego wpływu na teksturę betonu.

Sikagard®-680 S Betoncolor spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 jako powłoka ochronna.