Zabezpieczenia hydrofobowe

Sikagard®-702 W Aquaphob

Sikagard®-702 W Aquaphob jest koncetratem mikroemulsji silikonowej na bazie silanów i siloksanów. Po rozcieńczeniu wodą stanowi impregnat hydrofobizujący o dobrych zdolnościach penetracyjnych. Sikagard®-702 W Aquaphob spełnia wymagania normy PN‐EN 1504‐2 dla impregnacji hydrofobizującej.

Sikagard®-706 Thixo

Sikagard®-706 Thixo jest jednoskadnikowym, reaktywnym kremem hydrofobizującym nabazie silanów.
Jest produktem bezrozpuszczalnikowym o ~ 80% zawartości składników aktywnych. Sikagard®-706 Thixo spełnia najwyższe wymagania normy EN 1504-2 dla impregnatów hydrofobizujących (głębokość impregnacji: klasa II oraz odporność na sole rozmrażające)