Izolacjo-nawierzchnie

Sikadur®-53

Gęsta żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 jest 2-składnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Materiał epoksydowy typu "total solid" wg metod badawczych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

Sikafloor®-161

Sikafloor®-161 jest ekonomiczną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Materiał epoksydowy typu "total solid"  wg metod badawczych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

Sikafloor®-359 N

Dwuskładnikowa, twardo‐elastyczna, barwna, doszczelniająca powłoka poliuretanowa

Sikafloor®-3240

Sikafloor®-3240 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, barwną, samozagładzającą żywicą poliuretanową o właściwościach twardo-elastycznych, sklasyfikowaną jako "total solid" wg wytycznych stowarzyszenia Deutsche Bauchemie. Sikafloor®-3240 wykorzystuje unikalną technologię Sika i-Cure w celu podwyższenia estetyki powierzchni oraz zmniejszenia wrażliwości na wilgotność powietrza podczas aplikacji.

Sikafloor®-10 Pronto

Sikafloor®-10 Pronto jest 4-składnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej lepkości i podwyższonej przyczepności do podłoża na
bazie reaktywnych żywic akrylowych PMMA wchodzącym w skład Systemu Modularnego Sikafloor®‐Pronto.

Sikafloor®-11 Pronto

Sikafloor®-11 Pronto jest 2-składnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o średniej lepkości na bazie reaktywnych żywic akrylowych PMMA wchodzącym w skład Systemu Modularnego Sikafloor®‐Pronto.

Sikafloor®-13 Pronto

Sikafloor®-13 Pronto jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej lepkości na bazie reaktywnych żywic akrylowych wchodzącym w skład Systemu Modularnego Sikafloor®‐Pronto.

Sikafloor®-18 Pronto

Sikafloor®-18 Pronto jest 2-składnikową, szybkosprawną, elastyczną powłoką nawierzchniową na bazie reaktywnych żywic akrylowych PMMA, wchodzącą w skład systemów Sikafloor® Pronto RB-25, Sikafloor® Pronto RB-28, Sikafloor® Pronto RB-55 i Sikafloor® Pronto RB-58.

Sikafloor®-32 Pronto

Sikafloor®-32 Pronto jest 2‐składnikową, szybkowiążącą, elastomeryczną, samozagładzającą żywicą PMMA modyfikowaną PU, która jest składnikiem systemów Sikafloor®‐RB 28 i Sikafloor®‐RB 58.

Sikalastic®-827 HT

Sikalastic®-827 HT jest modyfikowanym, topliwym w wysokiej temperaturze klejem, stosowanym jako jeden ze składników systemu izolacji przeciwwodnej płyt pomostowych układanej pod warstwą asfaltu lanego, mieszanek SMA i asfaltobetonu.

Sikalastic®-827 LT

Sikalastic®-827 LT jest modyfikowanym, topliwym w wysokiej temperaturze klejem, stosowanym jako jeden ze składników systemu izolacji przeciwwodnej płyt pomostowych układanej pod warstwą asfaltu lanego, mieszanek SMA i asfaltobetonu.

Sikalastic®-841 ST

Sikalastic®-841 ST jest dwuskładnikową, elastyczną, bardzo szybko wiążącą, polimocznikową membraną hydroizolacyjną nakładaną w postaci płynnej,
o zawartości części stałych 100% i dobrej odporności chemicznej.

Sika® Concrete Primer

Sika® Concrete Primer jest dwyskładnikowym, szybkowiążącym materiałem gruntującym na bazie hybrydy polimocznika i poliuretanu o wysokiej zawartości części stałych, poprawiającym przyczepność systemów SikaRoof® MTC, Sikalastic® i Sikafloor® na podłożach cementowych.