Wzmocnienia konstrukcji

Sika® CarboShear L

Sika® CarboShear L są odpornymi na korozję kształtkami z włókien węglowych do wzmocnień konstrukcji betonowych na ścinanie oraz do zakotwień taśm Sika CarboDur® na końcach. Są częścią systemu wzmocnień Sika® CarboDur®.
Kształtki Sika® CarboShear L są przyklejane jako zewnętrzne zbrojenie za pomocą kleju epoksydowego Sikadur®‐30 lub Sikadur®‐30 LP w podwyższonych temperaturach. Do zakotwień kształtek w otworach można używać kleju Sika AnchorFix®‐3+. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich Kartach Informacyjnych.

Sikadur®-30

Sikadur®-30 jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy stosowanym do wzmocnień konstrukcji w normalnych temperaturach (od +8°C do +35°C).

Sikadur®-41 CF Normal

Sikadur®-41 CF Normal jest trójskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej i selekcjonowanego piasku kwarcowego, przeznaczoną do aplikacji w temperaturach od +10°C do +30°C.

Sikadur®-41 CF Rapid

Sikadur®-41 CF Rapid jest trójskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej i selekcjonowanego piasku kwarcowego, przeznaczoną do aplikacji w temperaturach od +5°C do +20°C.

Sikadur®-330

Sikadur®-330 jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, tiksotropową żywicą epoksydową do impregnacji i klejenia.

SikaWrap®-230 C

SikaWrap®-230 C jest tkaniną z jednokierunkowo ułożonych włókien węglowych o średniej wytrzymałości, przeznaczoną do układania metodą suchą lub mokrą.

SikaWrap®-300 C

SikaWrap®-300 C jest tkaniną z jednokierunkowo ułożonych włókien węglowych o średniej wytrzymałości, przeznaczoną do układania metodą suchą lub mokrą.

Sika® CarboDur® S

Taśmy Sika® CarboDur® S są to wytwarzane w procesie pultruzji włókna węglowe zatopione w matrycy z żywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer – CFRP). Służą do wzmocnień konstrukcji żelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych.
Taśmy Sika® CarboDur® S są przyklejane do konstrukcji jako zewnętrzne zbrojenie za pomocą kleju Sikadur®-30 lub Sikadur®-30 LP w podwyższonych temperaturach (szczegóły w Kartach Informacyjnych kleju Sikadur®-30 /-30 LP).

Sika® CarboDur® M

Taśmy Sika® CarboDur® M są to wytwarzane w procesie pultruzji włókna węglowe zatopione w matrycy z żywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer – CFRP). Służą do wzmocnień konstrukcji żelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych.
Taśmy Sika® CarboDur® M są przyklejane do konstrukcji jako zewnętrzne zbrojenie za pomocą kleju Sikadur®-30 lub Sikadur®-30 LP w podwyższonych temperaturach (szczegóły w Kartach Informacyjnych kleju Sikadur®-30 /-30 LP).