Podlewy pod łożyska, krawężniki, galanterię betonową i zakotwienia

Sikadur®-53

Gęsta żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą

SikaGrout®-311

SikaGrout®-311 jest gotową, jednoskładnikową samorozlewną zaprawą ekspansywną o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewek.

SikaGrout®-314

SikaGrout®-314 jest gotową, jednoskładnikową samorozlewną zaprawą ekspansywną o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewek

SikaGrout®-318

SikaGrout®-318 jest gotową, jednoskładnikową samorozlewną zaprawą ekspansywną o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewek.

SikaGrout®-4 N

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm. Charakteryzuje się normalnym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekło-plastycznej.
SikaGrout®-4 N jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dotyczącymi kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6.

SikaGrout®-4 N spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

SikaGrout®-8 N

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/8 mm. Charakteryzuje się normalnym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekło-plastycznej.
SikaGrout®-8 N jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dotyczącymi kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6.

SikaGrout®-8 N spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Materiał ten można stosować również jako drobnoziarnisty beton samozagęszczalny (SCC) o klasie wytrzymałości co najmniej C 35/45.

SikaGrout®-4 R

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm. Charakteryzuje się przyspieszonym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekło-plastycznej.
SikaGrout®-4 R jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dotyczącymi kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6.

SikaGrout®-4 R spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.