Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Sika® Poxitar® F

Sika® Poxitar® F to dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej i oleju antracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

Sika® Igolflex®-201

Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona włóknami modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

Sika® Igolflex® P-01

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsja gruntująca pod powłoki bitumiczne

Sika® IgolGrund

Wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno‐lateksowa służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych.