Płyta betonowa

Sikadur®-53

Gęsta żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 jest dwuskładnikową uniwersalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości przeznaczoną do gruntowania, warst wyrównujących i jastrychów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sikafloor®-161

Sikafloor®-161 jest ekonomiczną, uniwersalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Przeznaczona jest do gruntowania, warstw wyrównujących, pośrednich i jastrychów. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sikalastic®-841 ST

Sikalastic®-841 ST jest dwuskładnikową, elastyczną, bardzo szybko wiążącą, polimocznikową membraną hydroizolacyjną nakładaną w postaci płynnej,
o zawartości części stałych 100% i dobrej odporności chemicznej.

Sika® Concrete Primer

Sika® Concrete Primer jest dwuskładnikowym, szybkowiążącym materiałem gruntującym na bazie hybrydy polimocznika i poliuretanu, umożliwiającym nanoszenie na podłoża cementowe płynnych membran hydroizolacyjnych po 30 minutach.