Estakada nad doliną Obrzycy oraz ulicą Inflandzką w Poznaniu nazywana Estakadą Katowicką od przebiegającej nią Trasy Katowickiej została oddana do użytku w grudniu 1976 r. Od tego czasu obiekt nie był remontowany, sukcesywnie jego stan techniczny się pogarszał aż w końcu zaczął zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. W 2014 roku zamknięto północną nitkę estakady. Przebudowa estakady rozpoczęła się w marcu 2015 roku i obejmowała rozbiórkę i odbudowę konstrukcji obu nitek estakady oraz przebudowę i odtworzenie sąsiadującej infrastruktury. Prace prowadzono etapami, cały obiekt oddano do użytku w październiku 2017 r.  

WYMAGANIA INWESTORA - 100 LAT TRWAŁOŚCI

Każda nitka estakady o konstrukcji zespolonej składającej się z stalowych belek opartych na żelbetowych podporach, z żelbetową płytą pomostową, ma 29 przęseł, łączna jej długość wynosi 550 m. Projektowana trwałość obiektu wynosi 100 lat. Podstawowym wymaganiem inwestora jest trwałość pozwalająca na bezproblemową, wieloletnią eksploatację obiektu. Do zabezpieczenia betonu niezbędne było więc zastosowanie sprawdzonych i spełniających najwyższe wymagania jakościowe materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, trwałych barwach i odporności na promieniowanie UV.

Aby oddzielić otoczenie od hałasu na prawie połowie długości estakady ustawiono ekrany akustyczne ze szkła akrylowego (pleksi) o wysokości 4 m. Aby utrzymać ich estetyczny wygląd zabezpieczono je przed graffiti.

ROZWIĄZANIA SIKA

Konstrukcję żelbetową estakad zabezpieczono przed wpływem czynników atmosferycznych i korozją za pomocą elastycznej powłoki ochronnej Sikagard®-550 W Elastic w kolorze jasnoszarym, o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, przepuszczalnej dla pary wodnej a szczelnej dla dwutlenku węgla. Przed ułożeniem powłoki ochronnej, podłoże betonowe pokryto szpachlówką przeznaczoną do uszczelniania powierzchni i wyrównywania nierówności Sika MonoTop®-723 N, a następnie zagruntowano materiałem Sikagard®-552 W Aquaprimer.

Żelbetową płytę pomostową, przed ułożeniem papy termozgrzewalnej, zagruntowano materiałem Sika® Ergodur-500 Pro - bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o doskonałej przyczepności i odporności na wysoką temperaturę.

NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA CHODNIKACH


Na chodnikach na obu nitkach estakady ułożono izolacjo-nawierzchnie. Przygotowane podłoże betonowe zagruntowano żywicą Sikafloor®-161 i pokryto materiałem SikaCor® Elastomastic TF - chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym na bazie mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącym elastyczną warstwę izolacyjną i nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, w tym również na obciążenia dynamiczne.

OCHRONA PRZED GRAFFITI

Ekrany akustyczne zabezpieczono przed niechcianym graffiti materiałem Sikagard®-781 S - jednoskładnikowym, bezbarwnym preparatem, o doskonałej przyczepności do gładkich powierzchni i pozwalającym na idealne zachowanie przejrzystości pleksiglasu. Skutecznie chroni on podłoże przed graffiti wykonanym tuszami oraz sprayami, umożliwiając wielokrotne czyszczenie powierzchni bez konieczności odnawiania powłoki.

Podpory estakad zabezpieczono Sikagard®-780 - powłoką zabezpieczającą podłoża mineralne przed graffiti, zabrudzeniami i wilgocią, dzięki filtrom UV utrwalającą też kolorystykę powierzchni.

POBIERZ PUBLIKACJĘ SIKA AT WORK (PDF):

Estakada Katowicka w Poznaniu
Estakada Katowicka w Poznaniu

Podczas przebudowy Estakady Katowickiej w Poznaniu zastosowano szereg materiałów Sika o odpowiednich parametrach trwałościowych.

Estakada Katowicka w Poznaniu (pdf, 1,95 MB)