Balkony budynków wielorodzinnych w Zielonej uszkodzenia typowe dla betonu narażonego na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. Przeciekająca woda, cykle zamrażania i odmrażania, niewystarczająca grubość otuliny zbrojenia i korozja stali zbrojeniowej spowodowały uszkodzenia betonu konstrukcji balkonów. Beton był zawilgocony, spękany, w wielu miejscach wykruszony, naroża płyt balkonowych były odłamane. Naprawy wymagało 210 płyt balkonowych o wymiarach 260 x 100 x 15 cm.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Podstawowym wymaganiem inwestora jest trwałość napraw pozwalająca na bezpieczną, bezproblemową i wieloletnią eksploatację balkonów. Niezbędne było zastosowanie sprawdzonych i spełniających wymagania jakościowe materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, pozwalających na skuteczną naprawę i zabezpieczenie betonu konstrukcji płyt balkonowych.

SIKA® REPAIR F – KOMPLEKSOWY SYSTEM DO SKUTECZNYCH NAPRAW ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1504

Przy naprawach betonu istotnym zagadnieniem jest stosowanie odpowiednio dobranych i kompatybilnych materiałów tworzących współpracujące systemy. Kompleksowe rozwiązania Sika pozwalają na wykonywanie trwałych remontów obiektów materiałami spełniającymi wymagania inwestorów i projektantów.

Prace przy naprawie balkonów budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze rozpoczęto od usunięcia zniszczonego, odpadającego betonu otuliny. Odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyszczono do stopnia czystości Sa 2 ½ i zabezpieczono materiałem Sika® Repair 10 F. Sika® Repair-10 F to gotowa do użycia, jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitorów korozji przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia oraz warstw sczepnych w systemie Sika® Repair F. Materiał spełnia wymagania norm PN-EN 1504-7 i PN-EN 1504-3.

Po związaniu warstwy antykorozyjnej naprawiane powierzchnie betonowe pokryto warstwą materiału Sika® Repair-10 F. Na świeżą warstwę sczepną układano zaprawę naprawczą Sika® Repair 13 F. Sika® Repair-13 F to gotowa, jednoskładnikowa zaprawa do napraw konstrukcji betonowych, typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi, klasy R4 wg PN-EN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 4 mm, przeznaczona jest do lokalnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną w warstwach o grubości od 1 do 4 cm, przede wszystkim przy remontach obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego, narażonych na zwiększoną agresję środowiska.

Aby zabezpieczyć beton konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych i zapewnić balkonom estetyczny wygląd całość płyt balkonowych pokryto materiałem Sika® Repair 30 F gotową, jednoskładnikową zaprawą do szpachlowania betonu. Sika® Repair 30 F to zaprawa typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, klasy R3 wg PN-EN 1504-3, o uziarnieniu do 0,4 mm. Przeznaczona jest do lokalnych drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych oraz do wykonywania szpachlówek powierzchniowych o grubości od 1,5 do 4,0 mm metodą ręczną lub metodą natrysku. Materiał jest również idealny do wyrównania podłoża przed nałożeniem powłok ochronnych.

POBIERZ REFERENCJĘ SIKA AT WORK (PDF):

Remont 210 balkonów budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze
Remont 210 balkonów budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze

Trwała naprawa 210 balkonów budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze z zastosowaniem kompleksowego systemu Sika® Repair F do skutecznych napraw zgodnie z normą PN-EN 1504.

Remont 210 balkonów budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze (pdf, 0,87 MB)