OPIS PROJEKTU
Projekt naprawy dotyczył 120-metrowego komina, zlokalizowanego w Elektrowni Ostrołęka. Na skutek zmiany sposobu eksploatacji komina, spowodowanego znacznym zmniejszeniem ilości odprowadzanych spalin, jego stan techniczny, szczególnie w górnej części, uległ znacznemu pogorszeniu. Korozja siarczanowa w poważnym stopniu zniszczyła wewnętrzną wymurówkę ceglaną. Po rozebraniu wymurówki, stan techniczny żelbetowego płaszcza kwalifikował go do generalnego remontu.

WYZWANIA PROJEKTOWE
Pierwsza koncepcja remontu zakładała wprowadzenie stalowego przewodu spalinowego.
Do jej realizacji nie doszło w związku ze znaczną degradacją żelbetu, również na zewnętrznej stronie komina. Według kolejnej koncepcji istniejąca konstrukcja miała zostać wyburzona
i zastąpiona nowym kominem, zlokalizowanym w pobliżu. Przeszkodą w jej realizacji okazał się jednak brak odpowiedniego miejsca w sąsiedztwie, a przeprowadzenie budowy w odległości 100 m od istniejącego komina byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. Wobec zaistniałej sytuacji rozpoczęto poszukiwanie technologii naprawy, która pozwoliłaby wyłączyć komin podczas remontu bloku nr 2 w Elektrowni Ostrołęka na maksymalnie cztery miesiące.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
Do realizacji zadania wybrano innowacyjną technologię firmy SAVEX ze Zgorzelca, która zakładała wzmocnienie zdegradowanej górnej części komina poprzez dobetonowanie nowego płaszcza w tej części konstrukcji.
Elementem wsporczym dla nowej koszulki żelbetowej grubości 18 cm był żelbetowy ruszt wykonany od poziomu +40 m do +60 m wysokości. Na tym ruszcie zmontowano platformę
do betonowania w ślizgu od poziomu +60 m do +115 m. Dla zmniejszenia ciężaru całej konstrukcji komin został skrócony o 5 m, a wewnętrzna wymurówka rozebrana.

Przed wykonaniem ślizgu, na starym płaszczu zamocowano kasetony ze szkła piankowego
o wymiarach 90 x 90 cm, grubości 5 cm i rozmieszczonych co 120 cm. Na powierzchni starego płaszcza oraz pomiędzy kasetonami zamocowano zbrojenie. Stary, oczyszczony trzon służył jako szalunek wewnętrzny. Po zakończeniu betonowania do wnętrza komina wprowadzono nowy przewód stalowy dostarczany w odcinkach. Wprowadzanie elementów przewodu rozpoczęto od ostatniego, najwyżej położonego elementu. Poszczególne, stalowe cargi o średnicy 5,50 m i długości 2,5 m były kolejno wprowadzane, obracane i podciągane do góry. Elementy podciągano do góry i spawano kolejne. Taką realizację umożliwił system wciągarek, które dźwigały kolejne elementy. Część prac, min. betonowanie rusztu, prowadzono na czynnym kominie.

Przyjęta technologia umożliwiła wykonanie prac w zakładanym 4-miesięcznym okresie.

W realizacji wykorzystano materiały Sika, począwszy od technologii betonu (domieszki), naprawy żelbetów (MonoTop), aż po powłokowe systemy ochronne (Sikagard). Na nowym płaszczu powyżej rusztu zastosowano kolorystykę przeszkodową, a odcinek rusztu pomalowano w kolorystyce Inwestora. Tego typu podejście do remontu konstrukcji komina było pierwszą tego rodzaju realizacją w Polsce.