Zgłoszony przez nas do konkursu organizowanego przez International Concrete Repair Institute projekt otrzmał nagrodę "Award of Excellence" w kategorii renowacji obiektów historycznych!

Obecnie wiele wspaniałych, historycznych budowli wymaga starannej renowacji, która pomoże przywrócić ich świetność. Istotne jest, aby nie naruszyć ich pierwotnego charakteru i zapewnić ochronę, która zabezpieczy te niesamowite konstrukcje na kolejne setki lat.

Sika jako dostawca zaawansowanych technologii do renowacji obiektów, zgłosiła polski projekt do niezwykle prestiżowego konkursu „2013 Awards for outstanding concrete repair projects” organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie „International Concrete Repair Institute” i... zdobyliśmy najwyższe możliwe wyróżnienie w kategorii, w której startowaliśmy - renowacja obiektów historycznych. Projektantem tej wyjątkowej realizacji był Pan Lech Sobieszek.

Renowacja Kościoła św. Mikołaja w Krakowie

Kościół św. Mikołaja jest jednym z najstarszych obiektów zabytkowych Krakowa, zlokalizowanym w centralnej części miasta - jego początki sięgają nawet 2-giej połowy XII w. Niestety w XVI w. budowla została całkowicie zburzona w czasie wojny ze Szwedami.
Po wojnie kościół udało się odbudować na starych murach. W obecnym kształcie architektonicznym kościół jest barokową i neobarokową trójnawową oraz trójprzęsłową bazyliką. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską - wpis do rejestru zabytków pod nr A-77.

WYZWANIA PROJEKTOWE
W roku 2009 pracownicy Politechniki Krakowskiej opracowali ekspertyzę, na podstawie której stwierdzono, że:

 • budynek jest posadowiony na reliktach poprzednich obiektów pochodzących z różnych okresów,
 • konstrukcja wielowątkowa z różnych etapów rozbudowy jest mało stabilna oraz nie zachowuje wymaganej sztywności przestrzennej,
 • ściana frontowa osiada ze względu na posadowienie na słabych gruntach, co w rezultacie prowadzi do odchylenia od pionu (ściana rozwarstwiona od ścian konstrukcyjnych),
 • występują uszkodzenia, przede wszystkim spękania sklepień i ścian nośnych.

PRACE RENOWACYJNE
Podczas realizacji projektu renowacyjnego Kościoła św. Mikołaja wykonano przede wszystkim:

 • prace konstrukcyjne związane ze stabilizacją posadowienia,
 • wzmocnienie ramami i ściągami stalowymi ze względu na występujące spękania
  w sklepieniach prezbiterium, nawy głównej i naw bocznych, będących wynikiem nie przejmowania sił rozporowych przez ściany
 • wzmocnienia taśmami i matami z włókna węglowego oraz scalenia przez iniekcję pęknięć
  i zarysowań murów, a także odtworzono ocieplenia sklepień,
 • wzmocnienie ściany parteru z zewnątrz i wewnątrz w miejscach zarysowań i spękań taśmami z włókna węglowego,
 • spięcia muru absydy w poziomie nad oknami dwoma taśmami o takich samych parametrach, dla stworzenia rodzaju wieńca,
 • wzmocnienie sklepienia poprzez naklejenie mat z włókna węglowego, pracujących jednokierunkowo, naklejanych prostopadle do zarysowań.


Zastosowanie taśm z włókien węglowych było spowodowane ich właściwościami mechanicznymi (mała geometria i wysokie parametry wytrzymałościowe, a także
brak ewentualnego przemarzania jak to ma miejsce w przypadku wzmocnień stalą), umożliwiającymi wykonanie wzmocnień w sposób niewpływający na zmianę elewacji kościoła.

POBIERZ SIKA AT WORK:

Naprawa i wzmocnienie konstrukcji Kościoła w Krakowie
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji Kościoła w Krakowie

Naprawa i wzmocnienie konstrukcji Kościoła w Krakowie taśmami oraz matami z włókna węglowego Sika CarboDur oraz SikaWrap.

Naprawa i wzmocnienie konstrukcji Kościoła w Krakowie (pdf, 2,19 MB)