Dzięki Sika 90 żeliwnych belek w stropie tunelu wytrzyma codzienne obciążenie przez kolejne 100 lat

NAJSTARSZE METRO NA ŚWIECIE
Metro w Londynie jest najstarszym systemem kolei podziemnej na świecie. Długość wszystkich linii wynosi łącznie 402 km. Większość tuneli była wybudowana na początku XX wieku, a niektóre z nich mają nawet 150 lat. W latach 2011-2012 odnotowano około 1,2 miliarda odbytych przejazdów. Każdego dnia z metra korzysta nawet do 4 mln pasażerów.


140-LETNIE BELKI W TUNELACH PRZY STACJI EMBANKMENT
Przy stacji Embankment umiejscowione są dwa tunele, które biegną na różnych głębokościach. Tunel położony wyżej został zbudowany metodą odkrywkową – oznacza to,
że wykopano ogromny rów, który następnie przykryto. Żeliwne belki u szczytu tunelu, które dźwigają ciężar wszystkiego, co znajduje się na powierzchni, pochodzą z 1870 roku i teraz, po ponad 140 latach, wymagały gruntowej renowacji.

Zamknięcie stacji i budowa nowego tunelu nie wchodziły w grę w związku z ogromną ilością pasażerów korzystających ze stacji Embankment – około 2 mln rocznie, co daje w przybliżeniu 30 000 osób dziennie. Jedyną opcją była renowacja bez konieczności wyłączania stacji
z codziennego ruchu.

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TAŚMAMI WZMACNIAJĄCYMI
Głównym celem projektu renowacji tuneli po obu stronach stacji Embankment było zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie starych, żeliwnych belek. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu Sika CarboDur UHM - włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer –CFRP). Taśmy wzmacniające miały jedynie 4,7 mm grubości, dzięki czemu prześwit tunelu zmniejszył się minimalnie. Prace renowacyjne odbywały się między 1:00 a 5:00 w nocy, aby nie kolidować z codziennym ruchem metra.


Każdej nocy pracę zaczynano od czyszczenia oraz gruntowania żeliwnych belek. Następnie przy użyciu strukturalnych klejów epoksydowych Sikadur mocowano do belek taśmy wzmacniające Sika CarboDur CFRP. Łącznie w przeciągu 5 miesięcy zainstalowano około 1300 metrów taśm wzmacniających, pracując nad dwiema belkami w ciągu jednej nocy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Sika, 90 belek umiejscowionych w stropie tunelu będzie
w stanie wytrzymać codzienne obciążenie przez kolejne 100 lat.