REWITALIZACJA MOLO W KOŁOBRZEGU

Pierwsza, drewniana konstrukcja molo w Kołobrzeg u o długości około 100 m powstała w 1881 roku i od razu stała się atrakcją miasta. Podczas II wojny światowej molo zostało zniszczone, po odbudowie zostało otwarte dopiero w czerwcu 1971 roku. Żelbetowa konstrukcja o długości 220 m i szerokości 9 m ma pomost spacerowy położony około 4,5 m nad poziomem morza. Narażona na sztormy i stałe działanie wody morskiej powoli ulegała destrukcji i w 2014 roku została poddana rewitalizacji, która obejmowała m.in. naprawę oraz zabezpieczenie konstrukcji, wykonanie nowych nawierzchni, rozbudowę głowicy mola i montaż iluminacji świetlnej.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Jak wszystkie konstrukcje morskie molo narażone jest na stałe działanie agresywnego środowiska, słoną wodę i erozję, tak więc stosowane materiały muszą spełniać bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie trwałości i odporności.

Trwałe materiały naprawcze Sika do konstrukcji żelbetowych

Żelbetowe podpory i przęsła konstrukcji molo w Kołobrzegu zostały naprawione materiałami naprawczymi Sika. Po usunięciu skorodowanego betonu, pręty zbrojeniowe zostały zabezpieczone przed korozją materiałem Sika MonoTop®-910 N jednoskładnikową zaprawą na bazie cementu, modyfikowaną polimerami (PCC) z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitorów korozji, o doskonałej przyczepności do betonu i stali i wysokiej odporności na penetrację przez wodę i chlorki.

Reprofilację wykonano zaprawą do napraw konstrukcyjnych Sika MonoTop®-412 NFG jednoskładnikową zaprawą naprawczą typu PCC klasy R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3, o niskim skurczu, zawierającą włókna i dodatek inhibitorów korozji.

Część napraw wykonano metodą natrysku stosując gotową mieszankę do torkretowania metodą suchą Sika® Gunit-03 Normal, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i mrozoodpornością oraz odpornością na korozję przeznaczoną przede wszystkim do napraw obiektów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, jak np.: obiekty przemysłowe, hydrotechniczne, komunikacyjne, oczyszczalnie ścieków itp.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI POWŁOKAMI OCHRONNYMI

Cała konstrukcja została zabezpieczona powłokami ochronnymi Sika: sztywną powłoką na bazie żywicy metakrylowej Sikagard®-680 S Betoncolor i elastyczną, przekrywającą zarysowania podłoża powłoką Sikagard®-550 W Elastic na bazie żywicy akrylowej, utwardzającą się pod wpływem promieniowania UV. Powłoki Sika są odporne na warunki atmosferyczne, agresywne czynniki i procesy starzenia.

Świeżo wyremontowaną konstrukcję zabezpieczono przed graffiti za pomocą permanentnej, bezbarwnej powłoki na bazie silanów i siloksanów Sikagard®-780 chroniącej podłoże przed graffiti, plakatami, innymi zabrudzeniami i wilgocią przez okres 20 lat, umożliwiając w tym czasie wielokrotne czyszczenie powierzchni bez konieczności odnawiania powłoki zabezpieczającej.

Do zabezpieczenia słupów na poziomie falowania wody morskiej została wykorzystana żywica epoksydowa Sikadur®-53. Materiał ten uzyskuje wysokie parametry mechaniczne nawet w czasie wiązania pod wodą, twardnieje bezskurczowo i ma wysoką odporność chemiczną i doskonałą przyczepność do betonów w środowisku wodnym.

Szczeliny wypełniono elastycznym, poliuretanowym materiałem uszczelniającym Sikaflex® PRO 3 o wysokiej odporności mechanicznej.

Pobierz publikację Sika at Work (PDF)

Rewitaliacja molo w Kołobrzegu
Rewitaliacja molo w Kołobrzegu

Rewitaliacja molo w Kołobrzegu - naprawa i zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej

Rewitaliacja molo w Kołobrzegu (pdf, 2,12 MB)