Trasa Zamkowa w Szczecinie, stanowiąca fragment drogi wojewódzkiej nr 115, swoją nazwę zawdzięcza położeniu zachodniego odcinka w bezpośredniej bliskości Zamku Książąt Pomorskich. To jedna z arterii łączących centrum miasta Szczecina z jego prawobrzeżną częścią. Przez Trasę Zamkową w kierunku centrum w dzień powszedni przejeżdża średnio około 20 tys.pojazdów. Trasa ma około 2300 m długości i przebiega ciągiem estakad oraz dwoma mostami nad rzekami Parnicą i Odrą Zachodnią. Północną nitkę arterii oddano do użytku w 1987 roku. Kontrola stanu technicznego obiektu wykazała konieczność jego gruntownej modernizacji.

WYMAGANIA PROJEKTOWE

Kompleksowy remont północnej nitki Trasy Zamkowej obejmował odnowienie obiektu oraz elementów jego wyposażenia, przebudowę oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, naprawę konstrukcji betonowychi stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali oraz wykonanie chodników. Poprawiona została również infrastruktura rowerowa i jej połączenie z istniejącymi ścieżkami rowerowymi w sąsiedztwie trasy.

Podstawowym wymaganiem inwestora jest trwałość pozwalająca na bezproblemową, wieloletnią eksploatację obiektu. Niezbędne było więc zastosowaniesprawdzonych i spełniających najwyższe wymagania jakościowe materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, trwałych barwach i odporności na promieniowanie UV.

ROZWIĄZANIA SIKA

Konstrukcję żelbetową ustroju nośnego naprawiono metodą suchego natrysku zaprawą SikaGunit®-03 Normal, cementową zaprawą charakteryzującą się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i mrozoodpornością. Następnie zabezpieczono przed wpływem czynników atmosferycznych i korozją za pomocą sztywnej powłoki ochronnej Sikagard®-680 S Betoncolor w kolorze jasnoszarym. Przyczółki i podpory po wyrównaniu podłoża pokryto elastyczną powłoką ochronną Sikagard®-550 W Elastic o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, przepuszczalnej dla pary wodnej a szczelnej dla dwutlenku węgla.

Dotychczasowe doświadczenia stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych Sika, potwierdzona trwałość powłok malarskich oraz szybkość aplikacji wynikająca z krótkich czasów schnięcia materiałów malarskich zadecydowały o zastosowaniu systemu powłokowego Sika do ochrony antykorozyjnej stalowej konstrukcji mostu. Jako powłokę gruntującą zastosowano epoksydową powłokę Sika Poxicolor® Primer HE, następnie jako międzywarstwę naniesiono epoksydową powłokę zawierająca metaliczny wypełniacz płatkowy SikaCor® EG 1 oraz akrylowopoliuretanową powłokę nawierzchniową SikaCor® EG 5 w szarym kolorze.  

Izolację przeciwwodną stalowej płyty pomostowej wykonano z bazującego na żywicy epoksydowej materiału SikaCor® HM Mastic, który nie zmienia swoich właściwości pod krótkotrwałym wpływem wysokich temperatur podczas układania warstw bitumicznych i zapewnia wodoszczelną, odporną na działanie paliw i soli odladzających izolację przeciwwodną. Przygotowane podłoże stalowe zagruntowano powłoką gruntującą SikaCor® EG 1, a następnie ułożono właściwą warstwę izolacji SikaCor® HM Mastic. Przed ułożeniem nawierzchni asfaltowej świeżą warstwę izolacji posypano termotopliwym klejem w postaci granulek Sikalastic®-827 HT zapewniającym przyczepność pomiędzy warstwą izolacji a warstwą asfaltu poprzez zwiększenie objętości w kontakcie z gorącym asfaltem i poprawiającym wytrzymałość na ścinanie warstw.

Na chodnikach obiektów ułożono izolacjo-nawierzchnie. Przygotowane podłoże, zagruntowano żywicą Sikafloor®-156 i pokryto materiałem SikaCor® Elastomastic TF, chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym na bazie mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącym elastyczną warstwę izolacyjną i nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, w tym również na obciążenia dynamiczne.

POBIERZ PUBLIKACJĘ SIKA AT WORK (PDF):

Trasa Zamkowa, Szczecin
Trasa Zamkowa, Szczecin

Do przebudowy jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Szczecinie użyto sprawdzone materiały Sika o odpowiednich parametrach trwałościowych

Trasa Zamkowa, Szczecin (pdf, 1,27 MB)