Membrany płynne

SikaRoof® MTC-22

SikaRoof® MTC-22 jest układanym na zimno, bezspoinowym, elastycznym, odpornym na promieniowanie UV, wiążącym pod wpływem wilgoci poliuretanowym pokryciem dachowym składającym się z membrany Sikalastic®-601 BC, maty wzmacniającej Sika® Reemat Premium i membrany Sikalastic®-621 TC.