Membrany FPO Sarnafil

Sarnafil® TS 77-12

Sarnafil® TS 77-12 (grubość 1,2 mm) jest zbrojoną poliestrem, wielowarstwową, syntetyczną membraną dachową na bazie wysokiej jakości elastycznych poliolefin (FPO), zawierającą stabilizatory promieniowania UV, środek opóźniający palenie oraz wkładkę z włókniny szklanej, zgodną z normą PN-EN 13956.

Sarnafil® TS 77-12 jest zgrzewalną gorącym powietrzem membraną, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych. Membrana zawiera wkładkę z włókniny szklanej zapewniającą stabilność wymiarów oraz zbrojenie poliestrowe zapewniające wysokie wytrzymałości mechaniczne.

Sarnafil® TS 77-15

Sarnafil® TS 77-15 (grubość 1,5 mm) jest zbrojoną poliestrem, wielowarstwową, syntetyczną membraną dachową na bazie wysokiej jakości elastycznych poliolefin (FPO), zawierającą stabilizatory promieniowania UV, środek opóźniający palenie oraz wkładkę z włókniny szklanej, zgodną z normą PN-EN 13956.
Sarnafil® TS 77-15 jest zgrzewalną gorącym powietrzem membraną, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych. Membrana zawiera wkładkę z włókniny szklanej zapewniającą stabilność wymiarów oraz zbrojenie poliestrowe zapewniające wysokie wytrzymałości mechaniczne.

Sarnafil® TS 77-18

Sarnafil® TS 77-18 (grubość 1,8 mm) jest zbrojoną poliestrem, wielowarstwową, syntetyczną membraną dachową na bazie wysokiej jakości elastycznych poliolefin (FPO), zawierającą stabilizatory promieniowania UV, środek opóźniający palenie oraz wkładkę z włókniny szklanej, zgodną z normą PN-EN 13956.

Sarnafil® TS 77-18 jest zgrzewalną gorącym powietrzem membraną, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych. Membrana zawiera wkładkę z włókniny szklanej zapewniającą stabilność wymiarów oraz zbrojenie poliestrowe zapewniające wysokie wytrzymałości mechaniczne.

Sarnafil® TS 77-20

Sarnafil® TS 77-20 (grubość 2,0 mm) jest zbrojoną poliestrem, wielowarstwową, syntetyczną membraną dachową na bazie wysokiej jakości elastycznych poliolefin (FPO), zawierającą stabilizatory promieniowania UV, środek opóźniający palenie oraz wkładkę z włókniny szklanej, zgodną z normą PN-EN 13956.
Sarnafil® TS 77-20 jest zgrzewalną gorącym powietrzem membraną, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych. Membrana zawiera wkładkę z włókniny szklanej zapewniającą stabilność wymiarów oraz zbrojenie poliestrowe zapewniające wysokie wytrzymałości mechaniczne.

Sarnafil® TS 77-25

Sarnafil® TS 77-25 (grubość 2,5 mm) jest zbrojoną poliestrem, wielowarstwową, syntetyczną membraną dachową na bazie wysokiej jakości elastycznych poliolefin (FPO), zawierającą stabilizatory promieniowania UV, środek opóźniający palenie oraz wkładkę z włókniny szklanej, zgodną z normą PN-EN 13956.
Sarnafil® TS 77-25 jest zgrzewalną gorącym powietrzem membraną, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych. Membrana zawiera wkładkę z włókniny szklanej zapewniającą stabilność wymiarów oraz zbrojenie poliestrowe zapewniające wysokie wytrzymałości mechaniczne.