Membrany FPO Sarnafil

Sarnafil® TS 77-12

Membrana hydroizolacyjna na bazie polimerów - grubość 1,2 mm

Sarnafil® TS 77-15

Dachowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimerów - grubość 1,5 mm

Sarnafil® TS 77-18

Dachowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimerów - grubość 1,8 mm

Sarnafil® TS 77-20

Sarnafil® TS 77-20 (grubość 2,0 mm) jest zbrojoną poliestrem, wielowarstwową, syntetyczną membraną dachową na bazie wysokiej jakości elastycznych poliolefin (FPO), zawierającą stabilizatory promieniowania UV, środek opóźniający palenie oraz wkładkę z włókniny szklanej, zgodną z normą PN-EN 13956.
Sarnafil® TS 77-20 jest zgrzewalną gorącym powietrzem membraną, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych. Membrana zawiera wkładkę z włókniny szklanej zapewniającą stabilność wymiarów oraz zbrojenie poliestrowe zapewniające wysokie wytrzymałości mechaniczne. Sarnafil® TS 77-20 przeznaczona jest do systemów dachowych mocowanych
mechanicznie.
Membrana Sarnafil® TS 77-20 nie jest narażona na powstawanie naprężeń wstępnych w czasie produkcji. Zastosowane rodzaje zbrojenia eliminują ryzyko jej delaminacji (rozwarstwienia) oraz absorpcji wody. Stabilność wymiarów membrany jest bardzo wysoka.