Sikalastic®-1K

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa wzmacniana włóknami do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczenia betonu

Sikalastic®-1K jest jednoskładnikową, przenoszącą rysy podłoża, wzmocnioną włóknami zaprawą na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na alkalia polimerami. Sikalastic®-1K można nakładać pędzlem lub pacą.

  • Materiał jednoskładnikowy, wystarczy wymieszać z wodą
  • Możliwość dostosowania konsystencji, łatwy do nakładania pędzlem lub pacą
  • Nie spływa z powierzchni pionowych
  • Dobra zdolność mostkowania rys
  • Bardzo dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, cegła
  • Może być nanoszony na wilgotne podłoża