Zalecenia stosowania - Uszczelnianie szczelin w nawierzchniach torowych Sikaflex-406 KC
Zalecenia stosowania - Uszczelnianie szczelin w nawierzchniach torowych Sikaflex-406 KC

Zalecenia stosowania zawierają ogólne wymagania wykonania uszczelnień szczelin szyn i torów tramwajowych materiałem Sikaflex-406 KC.

Zalecenia stosowania - Uszczelnianie szczelin w nawierzchniach torowych Sikaflex-406 KC (pdf, 0,57 MB)

Zalecenia stosowania - Uszczelnianie szczelin w nawierzchniach Sikaflex-406 KC
Zalecenia stosowania - Uszczelnianie szczelin w nawierzchniach Sikaflex-406 KC

Zalecenia stosowania zawierają ogólne wymagania dotyczące stosowania materiału uszczelniającego Sikaflex-406 KC z dodatkiem Sikaflex-406 KC Booster do uszczelniania szczelin nawierzchni i posadzek, takich jak: przerwy robocze, szczeliny nacinane w nawierzchniach, szczeliny dylatacyjne i szczeliny przylegające w posadzkach.

Zalecenia stosowania -Uszczelnianie szczelin w nawierzchniach Sikaflex-406 KC (pdf, 0,63 MB)