TECHNOLOGIE SIKA NA MOSTY

Wznoszone w miejscach, gdzie naturalne uwarunkowania i topografia uniemożliwiają zastosowanie dróg czy linii kolejowych, od tysiącleci należały do najznamienitszych owoców budownictwa urzekając swym ogromem, funkcjonalnością oraz mistrzostwem technicznym.
Również obecnie, będąc jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, przyczyniają się do rozwoju cywilizacyjnego, zapewniając szybszą i rozwiniętą na dużą skalę komunikację.
Wraz z postępującym rozwojem, w ostatnich latach obiekty mostowe poddawane są coraz większym obciążeniom, zarówno spowodowanym przez bardziej intensywny ruch, jak również wynikającym z niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia multimedialnego, które w prosty i przyjemny sposób przedstawia podstawowe przyczyny zniszczenia / uszkodzeń mostów betonowych oraz rozwiązania Sika w tym zakresie.

BROSZURA "NAPRAWY, WZMOCNIENIA I OCHRONA OBIEKTÓW MOSTOWYCH"

Pobierz broszurę przedstawiającą technologie Sika do wznoszenia nowych oraz renowacji istniejących obiektów mostowych.

Naprawy, wzmocnienia i ochrona obiektów mostowych
Naprawy, wzmocnienia i ochrona obiektów mostowych

Technologie Sika do wznoszenia nowych oraz renowacji istniejących obiektów mostowych.

Naprawy, wzmocnienia i ochrona obiektów mostowych (pdf, 7.56 MB)