Sika posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań nawierzchni obciążonych ruchem kołowym na dachach budynków i obiektów budowlanych, dzięki którym możliwe jest zaproponowanie optymalnego rozwiązania do wykonania bądź remontu nawierzchni lądowisk dla śmigłowców.

WYBRANE REALIZACJE

REMONT LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW W SZPITALU POWIATOWYM W SZCZECINKU

Wymagania projektowe:

 • usunięcie uszkodzonej nawierzchni z żywic epoksydowych, naprawa podłoża i ponowne
 • wykonanie nawierzchni systemem spełniającym wymagania OS-11a według niemieckiej normy DIN 
 • nawierzchnia musiała m.in. przenosić zarysowania podłoża, obciążenie lądującymi śmigłowcami, a także posiadać odporność na promieniowanie UV 
 • kolory nawierzchni i oznakowanie na jej powierzchni musiały spełniać wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • należało uwzględnić prowadzenie prac w okresie jesiennym na otwartej przestrzeni, w sąsiedztwie jeziora.


Zastosowane systemy posadzek i nawierzchni: 
Sikafloor®-156, Sikafloor®-350 N Elastic, Sikafloor®-375, Sikafloor®-359 N

 • zabezpieczają beton konstrukcji przed wnikaniem wody i soli odladzających, 
 • mogą mieć antypoślizgową fakturę, 
 • są odporne na ścieranie i obciążenia mechaniczne, 
 • dzięki szerokiej palecie dostępnych kolorów pozwalają na nieograniczone możliwości kolorystyczne
   

Szczeliny wypełniono i uszczelniono materiałem uszczelniającym Sikaflex®
PRO 3
o wysokiej odporności mechanicznej. 

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW W PUSZCZYKOWIE

Lądowisko w Szpitalu im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie przystosowane jest do startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Betonowa płyta lądowiska po kilku latach eksploatacji wymagała remontu i wykonania nowej nawierzchni.

Wymagania projektowe:

 • trwała nawierzchnia o odpowiednich, zgodnych z wymaganiami parametrach wytrzymałościowych i barwnych oznaczeniach poziomych na powierzchni,
 • nawierzchnia musi przenosić zarysowania podłoża, obciążenie lądującymi śmigłowcami, a także posiadać odporność na promieniowanie UV, 
 • kolory nawierzchni i oznakowanie na jej powierzchni muszą spełniać wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 


Rozwiązania Sika:

Istniejącą płytę betonową o powierzchni około 100 m2 zagruntowano żywicą epoksydową Sikafloor®-156, na której wykonano nawierzchnię o grubości 5 mm z materiału SikaCor® Elastomastic TF. Po posypaniu piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 – 0,8 mm otrzymujemy trwałą ciągliwo-elastyczną warstwę łączącą cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie. Konieczne było zastosowanie warstwy zamykającej Sikafloor®-359 N w kolorach RAL 9016 i RAL 3020, są to tzw. kolory sygnałowe biały i czerwony. 

Szczeliny nawierzchni wypełniono i uszczelniono materiałem uszczelniającym Sikaflex® PRO 3 o wysokiej odporności mechanicznej. 

 

Poznaj szczegóły realizacji (pobierz Sika at Work):

Lądowiska dla śmigłowców w Szczecinku i Puszczykowie
Lądowiska dla śmigłowców w Szczecinku i Puszczykowie

Realizacja nawierzchni lądowisk dla śmigłowców systemami Sikafloor oraz SikaCor Elastomastic TF.

Lądowiska dla śmigłowców w Szczecinku i Puszczykowie (pdf, 2,46 MB)