Sika, światowy lider w zakresie hydroizolacji, oferuje szereg sprawdzonych i optymalnych ekonomicznie rozwiązań izolacji wodoszczelnych oraz ochrony obiektów budowlanych przed wilgocią, nawet w przypadku bardzo rygorystycznych wymagań.

Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach systemowe rozwiązania Sika umożliwiają kompleksowe wykonanie optymalnego uszczelniania podziemnych części budynków, tuneli oraz innych konstrukcji inżynierskich i hydrotechnicznych, jak również zbiorników wody pitnej oraz konstrukcji oczyszczalni ścieków.