Zaprawy hydroizolacyjne

Sika®-110 HD

Modyfikowana mikrokrzemionką, jednokomponentowa szpachlówka uszczelniająca na bazie cementu do zbiorników wody pitnej.

Sikalastic®-152

Szybkosprawna zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz ochrony betonu.

Sikalastic®-156

Sikalastic®-156 jest dwuskładnikową, wzmocnioną włóknami, charakteryzującą się bardzo wysoką elastycznością zaprawą na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na alkalia polimerami, zawierającą drobne frakcje selekcjonowanych kruszyw oraz odpowiednie dodatki zapewniające wodoszczelność pod okładzinami ceramicznymi oraz ochronę podłoży betonowych elementów narażonych na naprężenia zginające i pozytywne parcie hydrostatyczne.

Sikalastic®-1K

Sikalastic®-1K jest jednoskładnikową, przenoszącą rysy podłoża, wzmocnioną włóknami zaprawą na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na alkalia polimerami. Sikalastic®-1K można nakładać pędzlem lub pacą.

SikaTop® Seal-107

Wodoszczelna, cementowa wyprawa mineralna

SikaSeal®-210 Migrating

SikaSeal®-210 Migrating jest jednoskładnikową zaprawą uszczelniającą na bazie cementu zawierającą migrujące dodatki krystalizujące zabezpieczające
beton przed wnikaniem i penetracją wody.