Zbiorniki wody pitnej

Zbiorniki wody pitnej

Systemy membranowe

Membrany stosowane jako hydroizolacja zbiorników wody pitnej, oprócz swoich podstawowych właściwości zapewniających skuteczne wykonanie uszczelnienia, muszą być także fizjologicznie neutralne, czyli być obojętne wobec magazynowanej w zbiorniku wody pitnej.

Taśmy uszczelniające, uszczelniacze

Tak jak w przypadku membran hydroizolacyjnych, uszczelnienie wszelkiego rodzaju szczelin i połączeń w zbiornikach wymaga zastosowania sprawdzonych materiałów, które są obojętne wobec magazynowanej w zbiorniku wody pitnej. Sika w tym zakresie oferuje rozwiązania zarówno w postaci taśm jak i kitów uszczelniających.

Zaprawy hydroizolacyjne

Do uszczelnień zbiorników z wodą pitną Sika oferuje wysokiej jakości zaprawy cementowe, modyfikowane dodatkiem specjalnych polimerów. Mogą one być nanoszone ręcznie lub poprzez natrysk. Tak jak w przypadku wszystkich produktów do stosowania w kontakcie z wodą pitną, zaprawy hydroizolacyjne Sika są fizjologicznie obojętne.

Powłoki

Zastosowanie powłok jako materiału hydroizolacyjnego, szczególnie w przypadku aplikacji natryskiem, znacząco redukuje czas i koszt wykonania. Aplikacja taka nie wymaga bowiem dodatkowego wykonania obróbek detali i połączeń. Również w tym przypadku materiały Sika są neutralne wobec wody pitnej.